Årsstämma 2019

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, (”Bolaget”) höll årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 i Stockholm.

No products in the cart.