Extra bolagsstämma februari 2022 (andra)

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) hölls den 8 februari 2022 kl 15:00 och fortsatt extra bolagsstämma hölls den 22 februari 2022.

No products in the cart.