Archives

 • NOSA emitterar nya aktier

  NOSA Plugs AB meddelar idag att de teckningsoptioner som gavs ut i samband med det aktieöverlåtelseavtal som ingicks 10 mars 2023 nu är tecknade och betalda. Bolaget tillförs därmed ett kapitaltillskott på 2,55 MSEK och emitterar 5 miljoner nya aktier. Det innebär att bolagets totala aktiekapital är 9 224 TSEK och bolagets totala antal aktier …

  More
 • Villkor för skyldighet att teckna nya aktier med stöd av utgivna teckningsoptioner i Nosa Plugs AB är uppfyllda

  Den 10 mars 2023 ingick Nosa Plugs AB (tidigare firma FRISQ Holding AB) (NOSA) och aktieägarna för NoseOption AB ett aktieöverlåtelseavtal gällande överlåtelse av samtliga aktier i NoseOption AB mot nya aktier i NOSA, sk omvänt förvärv. Såsom ett led i nämnda avtal beslöt årsstämman den 10 mars 2023 att ge ut sammanlagt 5 000 …

  More
 • FRISQ offentliggör utfallet av företrädesemissionen

  FRISQ Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 17 mars 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 2 236 015 aktier, vilket motsvarar ca 18,65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför således Bolaget cirka 2.2 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Företrädesemissionen i sammandragDen 17 mars 2022 beslutades …

  More
 • Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (” Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. …

  More
 • Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill …

  More
 • FRISQ genomför en företrädesemission om 12 MSEK

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill …

  More
No products in the cart.