Archives

 • Rättelse av kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB

  FRISQ Holding AB (publ) offentliggjorde den 8 februari 2023 en kallelse till årsstämma den 10 mars 2023. Följande är en rättelse av tidigare kallelse. Rättelsen avser antalet styrelseledamöter samt styrelsens sammansättning. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan. Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 10 mars …

  More
 • Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

  Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 10 mars 2023 kl. 13:30 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen …

  More
 • Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

  Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 oktober 2022 kl. 11.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i. dels vara införd i den av …

  More
 • Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

  Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till årsstämmanAktieägare som vill delta vid årsstämman måste:       i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda …

  More
 • RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMOR I FRISQ HOLDING

  Rättelsen avser datumet för anmälan till de båda extra bolagsstämmorna den 8 februari 2022. Sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna är den 2 februari 2022. I tidigare publicerade kallelser framgår att sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna …

  More
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

  Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Bolagsstämman är utsatt att ske direkt efter en första bolagsstämma vartill det kallats tidigare. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill …

  More
No products in the cart.