Archives

 • NOSA tar första order och inleder samarbete med Belgisk distributör

  Nosa Plugs AB inleder ett samarbete med LS Innoventa och tar emot en första order från bolaget. LS Innoventa är en av Belgiens ledande distributörer mot sjukvård, akutvård samt militär och är verksamma i hela BENELUX.  “LS Innoventa har en unik nisch mot akutvård och militär; utöver en stark närvaro mot ambulanssjukvården i BENELUX har …

  More
 • NOSA tidigarelägger lansering av luktträningslösning

  Den 30 juni lämnade NOSA Plugs AB in en patentansökan gällande en ny produkt för luktträning med målet att produkten skulle finnas till försäljning i slutet av Q1 2024. Idag meddelar bolaget att de kommer att tidigarelägga lanseringen, med nytt lanseringsdatum den 13:e november 2023, fyra månader tidigare än planerat.  “Produkten är färdigutvecklad och snart …

  More
 • NOSA har utvecklat luktträningsapp i syfte att hjälpa fler att återfå sitt luktsinne

  NOSA Plugs AB meddelar idag att de har färdigutvecklat en mobilapplikation för den som lider av tappat, nedsatt eller förvrängt luktsinne. Appen har utvecklats tillsammans med forskare och syftet är att stötta och guida användaren genom behandlingen, med målsättningen att öka följsamheten och minska antalet avhopp i behandlingen. Appen är kopplad till och kommer att …

  More
 • Nosa erhåller patent på sin filter-lösning i Indien

  Nosa Plugs AB kan idag meddela att de har fått patent beviljat för sitt näsfilter, en lösning som idag återfinns i NOSA allergy filter, i Indien. Lösningen består av en näsplugg som innehåller ett filter som man andas igenom. Beroende på vilket filtermedia som används i lösningen kan partiklar i olika storlekar filtreras, såsom exempelvis …

  More
 • Godkännande att påbörja klinisk studie av Nosas luktträningskit

  Givet det etiska godkännandet står det nu klart att Nosa kommer att delta i en klinisk studie ledd av Karolinska Institutet. Syftet med studien är att utvärdera effekten av Nosas nya lösning för luktträning, ”Nosa smell training”. Patientrekrytering till forskningsprojektet kommer att påbörjas inom kort från utvalda vårdinrättningar. Effektiviteten av Nosas produkt kommer att jämföras …

  More
 • Nosa Plugs AB: Inbjudan till webbsänd intervju i samband med kvartalsrapportering

  Den 18 augusti kl 10:00 kommer en kort presentation av Nosa Plugs ABs kvartalsrapport för Q2 2023 hållas för aktieägare, media och övriga intressenter. Bolagets VD, Adrian Liljefors, kommer även att intervjuas av Herman Kuntscher från Carlsquare. Deltagare kommer att kunna följa eventet via webbsändning och det kommer även att finnas en möjlighet att ställa …

  More
No products in the cart.