Archives

 • NOSA tar första order och inleder samarbete med Belgisk distributör

  Nosa Plugs AB inleder ett samarbete med LS Innoventa och tar emot en första order från bolaget. LS Innoventa är en av Belgiens ledande distributörer mot sjukvård, akutvård samt militär och är verksamma i hela BENELUX.  “LS Innoventa har en unik nisch mot akutvård och militär; utöver en stark närvaro mot ambulanssjukvården i BENELUX har …

  More
 • NOSA emitterar nya aktier

  NOSA Plugs AB meddelar idag att de teckningsoptioner som gavs ut i samband med det aktieöverlåtelseavtal som ingicks 10 mars 2023 nu är tecknade och betalda. Bolaget tillförs därmed ett kapitaltillskott på 2,55 MSEK och emitterar 5 miljoner nya aktier. Det innebär att bolagets totala aktiekapital är 9 224 TSEK och bolagets totala antal aktier …

  More
 • NOSA tidigarelägger lansering av luktträningslösning

  Den 30 juni lämnade NOSA Plugs AB in en patentansökan gällande en ny produkt för luktträning med målet att produkten skulle finnas till försäljning i slutet av Q1 2024. Idag meddelar bolaget att de kommer att tidigarelägga lanseringen, med nytt lanseringsdatum den 13:e november 2023, fyra månader tidigare än planerat.  “Produkten är färdigutvecklad och snart …

  More
 • Nosa erhåller patent på sin filter-lösning i Indien

  Nosa Plugs AB kan idag meddela att de har fått patent beviljat för sitt näsfilter, en lösning som idag återfinns i NOSA allergy filter, i Indien. Lösningen består av en näsplugg som innehåller ett filter som man andas igenom. Beroende på vilket filtermedia som används i lösningen kan partiklar i olika storlekar filtreras, såsom exempelvis …

  More
 • Villkor för skyldighet att teckna nya aktier med stöd av utgivna teckningsoptioner i Nosa Plugs AB är uppfyllda

  Den 10 mars 2023 ingick Nosa Plugs AB (tidigare firma FRISQ Holding AB) (NOSA) och aktieägarna för NoseOption AB ett aktieöverlåtelseavtal gällande överlåtelse av samtliga aktier i NoseOption AB mot nya aktier i NOSA, sk omvänt förvärv. Såsom ett led i nämnda avtal beslöt årsstämman den 10 mars 2023 att ge ut sammanlagt 5 000 …

  More
 • NOSA erhåller patent på NOSA plugs i Indien

  Nosa Plugs AB kan idag meddela att de har fått patent beviljat för sin luktskydds-produkt, NOSA menthol plugs, i Indien. Det innebär att bolaget nu innehar patent på produkten i samtliga 18 strategiskt utvalda marknader som bolaget ansökt om patent på.  “Vi ser en stor tillväxtpotential genom etablering på en rad nya marknader de kommande …

  More
No products in the cart.