Archives

 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för andra kvartalet 2023

  VD har ordet Den starka försäljningstillväxt hos slutkund som vi såg i första kvartalet fortsätter in i årets andra kvartal och vi avslutar därmed ännu ett framgångsrikt kvartal med ytterligare försäljningsrekord (2,8 MSEK), till en fortsatt hög bruttomarginal på drygt 67 %. Såväl intäkter som kostnadsbas utvecklas i linje med prognos under kvartalet och vi …

  More
 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2023

  VD har ordetDet är med stor glädje jag nu får äran att författa det första VD-ordet för NOSA som ett börsnoterat bolag och givetvis känns det extra kul att kunna leverera vår starkaste Q1-rapport någonsin, som överstiger våra förväntningar för såväl intäkter som marginaltillväxt. Efter ett gediget arbete med såväl det omvända förvärvet samt åternoteringen …

  More
 • FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

  Januari – December 2022 VD-kommentarUnder 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat …

  More
 • Styrelsen i FRISQ Holding AB går in i en exklusiv process för att förvärva NOSA – ett medtech-bolag med en unik teknologiplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av substanser

  Styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) har undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption AB (NOSA) med organisationsnummer 556861-2294 (https://nosaplugs.com) för att förvärva 100 % av aktierna i NOSA. Affären kommer att vara villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från en extra bolagsstämma (EGM) …

  More
 • FRISQ Holding AB slutför transaktionen för att avyttra FRISQ AB till Cambio

  FRISQ Holding AB (FRISQ) och Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) har idag slutfört transaktionen av den tidigare kommunicerade avyttringen av FRISQ AB till Cambio. I enlighet med aktieköpsavtalet undertecknat av båda parter den 31 oktober 22, har Cambio betalat 31 miljoner kronor kontant som första delbetalning av transaktionen. Den andra kontantbetalningen på 9 miljoner kronor …

  More
 • FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

  VD-kommentarEfter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio …

  More
No products in the cart.