Archives

 • FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

  VD-kommentarEfter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio …

  More
 • FRISQs delårsrapport tredje kvartalet 2021

  VD-kommentarUnder kvartalet har vi nått en milstolpe i samarbetet med Capio Äldre och Mobil. Det femåriga avtalet implementeras nu över Capios kliniker och uppstartsmöten har framgångsrikt genomförts med medarbetare från Capio Geriatrik. FRISQ Care har mottagits positivt och mjukvaran sägs göra det ”lätt att göra rätt” samtidigt som patientsäkerheten ökar, samarbetet i vårdteamet förbättras och …

  More
 • Delårsrapport tredje kvartalet 2020

  VD-kommentar Nu när vi avslutar ett hektiskt kvartal för FRISQ är jag stolt över att kunna konstatera att vi genomfört en fulltecknad riktad nyemission på 78,75 miljoner SEK. Kapitaltillskottet kommer att stärka vårt försäljnings- och implementeringsarbete under 2021. Medan vi arbetar hårt för att utveckla en produkt som driver både bättre vård och patientengagemang är …

  More
 • Frisq: Delårsrapport juli – september 2019

  Fortsatt fokus på större affärerAnalyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care. Finansiell utveckling tredje kvartalet 2019 De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (1,7) varav nettoomsättning utgjorde 0,7 Mkr (1,5) Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,5) Kassaflödet uppgick till -17,6 Mkr (-14,1) Likvida medel per 30 september uppgick till 47,9 …

  More
 • FRISQ COMPANY PRESENTATION MARCH 2019

  FRISQ Company Presentation March 2019 21 mars, 2019 – Engelska

  More
 • FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

  Intäktsökning +67% jämfört med föregående kvartal VD Martin Irding kommenterar det tredje kvartalet Sedan CE-märkningen av FRISQ Care i början av året har intresset och efterfrågan att testa systemet varit mycket stor. FRISQ har därför påbörjat flertalet Proof of Concept (POC)-tester och pilotprojekt. Dessa betalar kunderna för och de har därmed utgjort en av FRISQ:s …

  More
No products in the cart.