Archives

 • Större lokaler, fler anställda och nya produkter – nyhetsbrev september 2023

  Vi är nu en bra bit in i september och hösten börjar göra sig påmind med kalla nätter och disiga morgnar. Vi befinner oss mellan två kvartalsrapporter och vi vill därför passa på att ge en kort uppdatering (och för er som inte såg intervjun i anslutning till Q2-rapporten så finner ni den här). Just …

  More
 • Belopp för NOSAs resterande betalning från Cambio fastställt

  Den 10 mars 2023 ingick FRISQ Holding ABs (“FRISQ”) och NOSA Plugs AB (“NOSA”) aktieöverlåtelseavtal gällande NOSAs omvända förvärv av FRISQ. Detta efter att FRISQ sålt sin operativa verksamhet till Cambio Healthcare System AB (“Cambio”) i oktober 2022. Nu har parterna nått en överenskommelse gällande den andra betalningen från Cambio och beloppet har fastställts till …

  More
 • NOSA lämnar in patentansökan för ny innovation inom luktträning

  Drygt 20% av den globala befolkningen uppskattas lida av någon form av nedsatt luktförmåga. Trots detta har det hittills saknats godkända medicintekniska produkter för behandling. Efter en lång produktutvecklingsprocess tillsammans med forskare på KI är nu “NOSA smell training” färdigutvecklad. Produkten är framtagen i syfte att effektivisera behandlingsmetoden och samtidigt förkorta behandlingsperioden markant. Målsättningen är …

  More
 • NOSA inleder samarbete med Tingstad, svensk distributör inom kontor och industri

  Tingstad, som är en av Sveriges största distributörer av förbrukningsartiklar, arbetskläder och utrustning, har idag lagt sin första order av Nosa Plugs. Tingstad riktar sig primärt mot B2B-kunder, såsom exempelvis städbolag, restauranger, verkstäder och hotell, och har fysiska butiker i Göteborg, Jönköping, Malmö och Oslo. Tingstad omsätter drygt 3,1 MDR SEK årligen och är idag …

  More
 • Så ska NOSA accelerera tillväxten – nyhetsbrev juni

  För att säkerställa kontinuerlig uppdatering kring vår verksamhet kommer vi löpande att skicka ut nyhetsbrev till aktieägare, investerare samt andra intressenter. I nyhetsbreven kan ni läsa om de satsningar vi gör för att accelerera bolagets tillväxt och nå våra strategiska mål. Prioriterade marknaderVåra prioriterade marknader är i nuläget 1) Norden, 2) DACH-regionen (Tyskland, Österrike och …

  More
 • Händelserik första vecka för NOSA som noterat bolag

  Idag är det en vecka sedan Nosa Plugs AB noterades på Nasdaq First North Growth Market via omvänt förvärv av FRISQ Holding AB och det har varit en händelserik första vecka som noterat bolag. VD, styrelseordförande och anställda ringde torsdagen den 16 mars in börsklockan i samband med att handeln i bolagets aktier inleddes. I samband …

  More
No products in the cart.