FRISQ förlänger den exklusiva tidsfristen för Cambio att avge ett slutgiltigt bud avseende FRISQ Holdings operativa verksamhet

Som tidigare meddelats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) beslutat att inleda en formell, exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”). Samtalen som förts mellan parterna har varit positiva och båda parter avser att affären ska genomföras snarast möjligt. Vissa tekniska detaljer håller i nuläget på att utredas och Cambio har därför bett FRISQ om att förlänga den exklusiva tidsfristen med upp till en månad ytterligare, det vill säga oktober månad ut. Styrelsen i FRISQ har beslutat att tillmötesgå denna begäran.

Cambio kommer erbjuda FRISQ ett lån om ytterligare 3 miljoner SEK för att säkerställa finansieringen av FRISQs verksamhet under denna utökade period.
 
Styrelsen i FRISQ Holding kommer att publicera mer information när den är tillgänglig.

No products in the cart.