Frisq: FRISQ ingår avsiktsförklaring med ledandade universitetssjukhus i USA

FRISQ och universitetssjukhuset Dartmouth-Hitchcock Medical Center (DHMC) i New Hampshire, USA har ingått en avsiktsförklaring om att teckna ett licensavtal, där FRISQ Care inledningsvis ska användas vid behandling av hjärtsvikt.  Planen är att under den kommande perioden konfigurera FRISQ Care så att DHMC och deras regionala vårdgivare på den amerikanska östkusten kan skapa patientunika och interaktiva vårdplaner för kontinuerlig kommunikations- och informationsutbyte mellan vårdens personal och patienten. 

Vid behandling av hjärtsvikt läggs patienten i regel in för återkommande och längre sjukhusvistelser. Genom DHMC:s nya program ska vården – efter inledande diagnos och fastställande av individanpassad vårdplan – i större grad utföras i patienternas närområde eller hem. 

"Det är glädjande att en så pass välrenomerad institution som DHMC har valt FRISQ som samarbetspartner. Vi hoppas nu inom kort kunna sluta ett licensavtal där FRISQ Care kommer att användas för att minska onödig sjukhusinläggning, och att vården istället kommer kunna utföras mer lokalt via kliniker, vårdcentraler samt hemsjukvård", säger Martin Irding, VD för FRISQ.

Dartmouth-Hitchcock Medical Center är en ledande vårdgivare på amerikanska östkusten med över 12,000 anställda och över 1.9 miljoner patienter. DHMC och FRISQ bedömmer att samarbetet kommer leda till en effektivare samordning, administrativa besparingar, färre sjukhusinläggningar, högre patientinvolvering och bättre hälsoutfall. 

Med FRISQ Care kan DHMC:s specialister löpande följa patientens hälsoutveckling och proaktivt ingripa om hälsoutfallen inte följer planen. Ett annat mål med användandet av FRISQ Care är att öka patientens kunskap, motivation och engagemang i sin egen behandling 

"2020 kommer att bli ett spännande år för FRISQ i USA. Intresset för FRISQ och den funktionalitet vi erbjuder är mycket stort både i USA och i Europa. Det är särskilt stimulerande att få applicera FRISQ Care för hjärtsvikt eftersom det är en av de största och mest kostsamma vårdprocesserna. Det kompleterar den erfarenhet vi har byggt upp i Sverige med att applicera FRISQ Care på vårdprocesser för t.ex. KOL, diabetes, psykisk ohälsa, ryggkirurgi och cancer", avslutar Martin Irding.

No products in the cart.