FRISQ har fått eHälsomyndighetens godkännande att testa applikationen mot apotek anknutna till Receptum

Godkännandet möjliggör att applikationen nu för första gången kan testas för beställning av läkemedel från ett 20-tal fysiska apotek runt om i Sverige.

FRISQ har sedan tidigare två godkända versioner av applikationen, godkännanden som i huvudsak avser grundfunktionaliteten i FRISQs plattform. För att kunna använda FRISQ för läkemedelsbeställning krävs även godkända integrationer mot de apotek som expedierar läkemedlen. Det nya godkännandet innefattar just en sådan integration och möjliggör beställning av läkemedel från apotek anslutna till Receptums expeditionssystem. Initialt innebär det ett 20-tal apotek runt om i Sverige. Receptums system används av omkring 40 fristående apotek i Sverige samt av apoteksaktörerna Apotea och ApoEx. Receptum är även systemleverantör till cirka 50% av alla apotek i Finland.  

Denna första version av applikationen har begränsad funktionalitet och användaren kommer i huvudsak att kunna beställa läkemedel. Erbjudandet kommer löpande att uppdateras med fler värdefulla kommunikationstjänster och funktioner mellan t ex vårdgivare och patienter.

"Detta är en milstople för oss då vi nu för första gången kan testa applikationen i riktig produktion. Målsättningen är att initialt testa i liten skala på ett fåtal apotek och sen skala upp med fler apotek när vi ser att allt fungerar. Detta är ett viktigt första steg mot en lansering till den breda allmänheten", säger VD Martin Irding.

No products in the cart.