FRISQ Holding AB flyttar årsstämman till 10 mars

Styrelsen i FRISQ Holding AB har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 10 mars 2023. Mer information om årsstämman framgår av kallelsen, som kommer att skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet. Årsredovisningen för år 2022 kommer att publiceras den 16:e februari 2023.

No products in the cart.