FRISQ Holding AB säljer sin operativa verksamhet till Cambio för 40 miljoner SEK

Efter ett stämmobeslut under måndagen den 31 oktober 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB beslutat att acceptera det tidigare kommunicerade bindande, villkorade budet från Cambio Healthcare Systems AB ("Cambio”) på 40 miljoner SEK för att förvärva FRISQs operativa verksamhet. Styrelsen avser att under Q4 2022 ersätta FRISQ AB med ett förvärv av ny verksamhet.

Cambios förvärv av FRISQ Holding ABs dotterbolag FRISQ AB (den operativa verksamheten) om 40 miljoner SEK är fördelat på en köpesskilling om 31 miljoner SEK vid tillträde och en tilläggsköpeskilling om 9 miljoner SEK inom en 6 månads period. Från bruttoköpeskillingen kommer de utestående lånen från Cambio om 9 miljoner SEK att dras av. Cambios tillträde är beräknat till den 1 december 2022. Från och med den 1 november 2022 och fram till dess att tillträdet äger rum, övertar Cambio det finansiella ansvaret för FRISQ ABs operativa verksamhet.

Mjukvaran FRISQ Care möjliggör framtagandet av individanpassade, interaktiva vårdplaner som främjar samarbete och säker informationsdelning mellan vårdteam och patient, samtidigt som mjukvaran kan generera värdefulla insikter i alla steg av vårdplanen.

”Trots att FRISQ möjliggör stora tidsbesparingar och förbättringar för både vårdpersonal och patienter är barriärerna stora för ett litet privat företag som FRISQ att skala upp implementeringen av systemet inom den regionala, offentliga sjukvården där den största volymen av både sjukvårdspersonal och patienter finns. Med Cambio som ägare är förutsättningarna goda för att betydligt snabbare och bättre nå ut i den offentliga sjukvården”, säger tillförordnad VD Mats Lindstrand i en kommentar.

”Vi är väldigt glada över att välkomna FRISQ, dess anställda, partners och kunder till Cambio. Med FRISQs expertis inom vårdprocesstöd breddar vi nu vår kompetens och vårt erbjudande till våra kunder. När vi kopplar samman funktionaliteten med Cambio COSMIC och Min Hälsa möjliggör vi en än bättre kommunikation mellan vårdgivare och patient, samtidigt som vi skapar förutsättningar för förbättrat användande av värdefulla resurser inom vården”, säger Rami Avidan, VD på Cambio.

FRISQs styrelse avser att så fort som möjligt efter Cambios tillträde återkomma med mer information gällande eventuell ny verksamhet med hög potential att skapa bra värde för aktieägarna som kan ersätta FRISQs nuvarande operativa verksamhet.

Kort om Cambio
Cambio gör skillnad i samhället genom att transformera och förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

No products in the cart.