FRISQ Holding AB tidigarelägger publicering av bokslutskommunikén för 2022 från den 16 februari till den 23 januari

FRISQ Holding AB (FRISQ) har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén för 2022 kommer att offentliggöras den 16 februari. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 23 januari. Orsaken till detta beslut är att arbetet med att färdigställa rapporten har gått snabbare än planerat.

No products in the cart.