FRISQ i samarbete med UCB och Amgen för att underlätta implementering av vårdplaner för patienter med osteoporos

FRISQ har ingått en överenskommelse med bioteknikföretagen UCB och Amgen om att i samarbete med utvalda kliniker utforma heltäckande, digitaliserade vårdplaner för patienter som lider av osteoporos (benskörhet). Projektet kommer att finansieras av UCB Pharma Sverige. Ordervärdet för FRISQ är cirka 0,5 MSEK exklusive eventuella tilläggsbeställningar för implementering plus licensintäkter som kan tillkomma för ytterligare kliniker som ansluter sig.

Belgien-baserade UCB och USA-baserade Amgen är två världsledande läkemedelsföretag inom bioteknik och har sedan tidigare samarbete inom området osteoporos. Nu inleds i Sverige ett samarbete med FRISQ för att öka patienternas egen involvering och således göra vården mer patientnära med syfte att bidra till förbättrad vård och hälsa. Med hjälp av mjukvaran FRISQ Care utformas heltäckande, digitaliserade vårdplaner för patienter inom detta område.

Projektet startar i november och första steget är att välja de kliniker som ska delta i projektet. Därefter kommer FRISQ Care konfigureras och implementeras för deltagande kliniker och patienter.

“FRISQ utvecklar och tillhandahåller lösningar som syftar till att skapa bättre hälsoresultat. Genom optimerade processer eftersträvar vi att göra bästa tillgängliga vård möjlig för fler, något vi verkligen tror oss kunna bidra till när det gäller osteoporos” säger George Thaw, vd FRISQ. ”Det här projektet är samtidigt något av en milstolpe för oss eftersom det bygger på att framstående läkemedelsföretag delar FRISQs målsättning att erbjuda patientorienterade processer som underlättar följsamhet till behandling som ofta är individanpassad. Vi tror mycket på läkemedelsbranschen som en strategiskt viktig partner för FRISQs ambition att förbättra samarbetet mellan vårdteam, läkare och patienter.

Osteoporos är ett terapiområde där potentialen för att åstadkomma bättre hälsa med effektivare uppföljningssystem är stor. Det är en mycket utbredd sjukdom som samtidigt är underdiagnostiserad – risken för ytterligare frakturer efter en första osteoporosrelaterad fraktur är mycket hög och tar sammantaget en betydande del av vårdens resurser i anspråk. Diagnosen är också starkt förknippad med försämrad livskvalitet och kan leda till ökad social isolering. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer krävs tidiga åtgärder och en nära samverkan mellan flera vårdprofessioner för ett optimalt omhändertagande av denna patientgrupp. I det sammanhanget är en effektiv vårdplan helt avgörande. Samma riktlinjer varnar också för att osteoporos är en ”lågstatussjukdom” som dessutom behandlas olika bra i olika delar av landet – det finns stora regionala skillnader i hur många patienter som får en ny benskörhetsfraktur efter sin första. Sammantaget är detta starka indikationer på att digitala vårdplaner kan göra stor nytta.

Om UCB
UCB, Bryssel, Belgien (www.ucb.com) är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar. År 2020 hade UCB 8 400 anställda i cirka 40 länder och genererade en intäkt på 5,3 miljarder Euro. UCB är listat på Euronext Brussels.

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 är Amgens strävan att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för att förbättra människors hälsa.

No products in the cart.