FRISQs årsredovisning för 2021 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen avviker delvis vad gäller moderbolagets redovisning jämfört med vad som tidigare publicerats i bokslutskommunikén. Årsredovisningen är författad på svenska.

Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per telefon 08-120 131 21 alternativt e-post investor@frisq.se.

No products in the cart.