FRISQ:s mål är att nå Break-Even i Sverige vid utgången av 2019

Till följd av den starka efterfrågan inom svensk vård och omsorg adderar FRISQ målet att nå Break-Even för den svenska verksamheten vid utgången av 2019.

Samtidigt gör FRISQ bedömningen att de långsiktiga målen, nettoomsättning om 225 MSEK i Norden 2022 samt en 35-40% EBITDA-marginal på mogna marknader kan överträffas.

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ

Tel: +46 (0)8 120 131 21

martin.irding@frisq.se

Om FRISQ:

FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. Via användarvänliga tjänster anpassade för läsplatta och mobil ges vårdgivare och patienter möjlighet att arbeta i framåtblickande vårdplaner oberoende av diagnos.

FRISQ är sedan 2016 listat på NASDAQ First North – Stockholm under kortnamnet "FRISQ". Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se tel 08-528 00 399). FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se 

No products in the cart.