Händelserik första vecka för NOSA som noterat bolag

Idag är det en vecka sedan Nosa Plugs AB noterades på Nasdaq First North Growth Market via omvänt förvärv av FRISQ Holding AB och det har varit en händelserik första vecka som noterat bolag. VD, styrelseordförande och anställda ringde torsdagen den 16 mars in börsklockan i samband med att handeln i bolagets aktier inleddes. 

I samband med noteringen presenterades bolaget på Aktiespararnas investerarträff och presentationen finns nu tillgänglig som video för allmänheten. Under presentationen ger bolagets VD, Adrian Liljefors, en pedagogisk översikt över bolagets produktportfölj, affärsmodell, marknadspotential och planer framåt gällande marknadstillväxt och produktutveckling. Genom att ta del av presentationen kan den intresserade bland annat lära sig mer om en av bolagets nya satsningar som ligger inom så kallad “slow release”; en metod som, till motsats från tabletter och sprutor, möjliggör ett jämnt och långvarigt upptag av läkemedel i kroppen. Ta del av presentationen här.

Nosas produkter säljs idag på 13 marknader i norra Europa och i fredags gjorde bolaget även entré på den brittiska marknaden via Bunzl Healthcare, en av landets ledande distributörer av sjukvårdsprodukter. Bunzl Healthcare levererar dagligen fler än 1700 ordrar till kunder inom hälsa- och sjukvård, med NHS som den största kunden. Bolagets goda kontakter med NHS skapar en bra grund för att NOSA skall kunna nå ut med sina produkter brett inom sjukvården i UK. Lanseringen är en strategiskt viktig milstolpe i bolagets aggressiva tillväxtresa där man siktar mot 80% försäljningstillväxt de kommande åren. Med över 2,7 miljoner anställda inom hälso- och sjukvård och med en total adresserbar marknad om närmare en miljard SEK avseende enbart NOSA plugs, beräknas UK vara den näst största marknaden för bolagets produkter i Europa. Mer om denna nyhet här.

Igår utsåg styrelsen, i enlighet med tidigare kommunicerad intention, Adrian Liljefors till VD för Nosa Plugs AB. Adrian är medgrundare av bolaget och har i rollen som VD varit avgörande i att utveckla bolaget till en ledande leverantör av intranasala andningsprodukter.

“Arbetet med det omvända förvärvet har givetvis varit hårt och tidskrävande. Nu ser vi fram emot att framgent få lägga allt vårt fokus på att utveckla verksamheten och att fortsatt bygga upp företagets säljkapabiliteter internationellt – nu med en utökad kassa och bättre förutsättningar än någonsin tidigare”, säger Adrian. 

Under gårdagen publicerades även en intervju med Adrian på Finwire, en av nordens ledande finansiella nyhetsorganisationer. I intervjun berättar Adrian bland annat lite mer om bolagets försäljningsstrategier:

"Nosa plugs är upphandlad och finns tillgänglig på de flesta sjukhus och andra vårdinstitutioner i Norden. På så sätt är produkten redan i dag etablerad men samtidigt finns den ännu inte på en mängd marknader som vi vill in på. Vi gör nu satsningar för att öka försäljningen direkt mot konsument och att vara noterad gör att fler får kännedom om bolaget och vårt varumärke, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till resan framgent", förklarar Liljefors.

Ta del av hela intervjun här.

No products in the cart.