Mer information gällande FRISQ Holdings förvärv av NOSA

I fredags hölls årsstämma i FRISQ Holding AB där beslut togs att genomföra förvärvet av NoseOption AB samt ändra bolagsnamnet till NOSA Med AB (publ). Aktieöverlåtelseavtal är påskrivet av båda parter och första handelsdag är beräknad till torsdag 16 mars, då bolaget även åternoteras på Nasdaq First North genom traditionsenlig inringning vid börsens öppnande. Den 15 mars håller Adrian Liljefors, VD för NoseOption AB, en presentation av bolaget som den intresserade kan medverka på kostnadsfritt.

På årsstämman den 10 mars 2023 beslutades att FRISQ Holding AB ska förvärva NoseOption AB. Det beslutades även att företagsnamnet ändras från Frisq Holding AB till Nosa Med AB (publ) och en ny styrelse valdes med Dan Josefsberg som ny styrelseordförande. Affären beräknas stängas efter börsens stängning på onsdag kväll och dagen därpå, torsdagen den 16 mars, sker åternotering på Nasdaq First North genom inringning på börsen kl 09.00. Samma dag är även den beräknade första handelsdagen av aktier i bolaget. Ny ticker för bolaget blir “NOSA”. 

Idag tisdag 14 mars lanserar bolaget sin nya hemsida för kommunikation riktad mot investerare (https://investor.nosamed.com/sv/) där mer information om bolaget finns tillgänglig. Imorgon onsdag 15 mars håller Adrian Liljefors, VD för NoseOption AB, en presentation av bolaget på Aktiespararnas träff “Stora aktiedagen i Stockholm”. Under presentationen kommer Adrian att ge mer informationen om bolaget och den som är intresserad kan medverka på plats kostnadsfritt. Anmälan görs på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-i-stockholm-15-mars. Medlemmar i Aktiespararna kan även ta del av presentationen digitalt via live-stream på länk: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2022

No products in the cart.