NOSA inleder samarbete med Tingstad, svensk distributör inom kontor och industri

Tingstad, som är en av Sveriges största distributörer av förbrukningsartiklar, arbetskläder och utrustning, har idag lagt sin första order av Nosa Plugs. Tingstad riktar sig primärt mot B2B-kunder, såsom exempelvis städbolag, restauranger, verkstäder och hotell, och har fysiska butiker i Göteborg, Jönköping, Malmö och Oslo. Tingstad omsätter drygt 3,1 MDR SEK årligen och är idag verksamma i Norden. 

“Med Tingstad som distributör breddar vi vår kundgrupp och når direkt ut till nya typer av inköpare och slutanvändare som vi tidigare inte etablerat oss hos. Vi vet att våra lösningar kan appliceras på en mängd olika problem och skapa nytta för en bred massa, både för företag och konsumenter. Att Tingstad väljer att köpa in våra lösningar är ett bra bevis på att vi har en stor outnyttjad potential och vi ser fram emot att gemensamt med dem nå ut till och skapa värde för många slutanvändare på en rad olika arbetsplatser”, säger Adrian Liljefors, VD på NOSA Plugs AB.

No products in the cart.