Så används FRISQ Care som ett effektivt stöd inom forskningen

Att gå från analoga till digitala processer möjliggör ett helt nytt sätt att samla in data. Genom att koppla på patienten i en digital vårdplan kan patienten enkelt svara på frågor och dela information digitalt. Mätpunkterna kan på så vis bli fler utan att det kräver extra arbete från personalen och datan kommer dessutom automatiskt in i systemet. FRISQ Care ger inte bara insikter till kliniskt arbete – lösningen används också som ett stöd i olika forskningsprojekt. Ett exempel är ett pågående samarbetet med Karolinska Institutet för att utvärdera hur behandlingsmetoder kan påverka sexuell funktion efter behandling av ändtarmscancer.

Christian Buchli är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och docent i kirurgi. Med över 20 år av kliniskt arbete och patientnära forskning bakom sig har han gjort en stor positiv skillnad för såväl patienter som för kollegor – både på operationsgolvet och i forskarvärlden. Han flyttade från Schweiz till Sverige för 12 år sedan i tron om att han skulle medverka i ett forskningsprojekt för att sedan flytta hem igen. Men tack vare de intressanta slutsatser som drogs i projektet, fick han förfrågan om att stanna kvar och fortsätta forska på området. Christian använder FRISQ Care som en del av sin forskning och vi är glada över att vi fick till en pratstund med honom.
 
Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om rektalcancer och är fokuserad på sexuell funktion efter behandling. Det vi studerar nu är om ett läkemedel kan minska eller förhindra ärrbildning i underlivet för män och kvinnor, vilket i sin tur skulle förbättra återhämtning av sexuell funktion.
 
Varför är forskningen så viktig?
Ca 6000 patienter får tjocktarmscancer per år och 2000 av dem får det i ändtarmen. Över 70% blir botade men 3 av 4 patienter som blir botade drabbas av nedsatt sexuell funktion, oftast i form av dyspareuni (kvinnor) och erektionssvårigheter (män) efter behandling. Med denna studie hoppas vi kunna hitta en lösning på detta problem så att de drabbade kvinnor och män kan behålla sin sexuella funktion.
 
På vilket sätt har FRISQ Care bidragit i ert arbete?
FRISQ Care är ett perfekt stöd för oss – att arbeta mer digitalt ger oss helt nya möjligheter. Vi kan ställa samma fråga vid flera tillfällen, studiedeltagare kan enkelt svara och datan kommer automatiskt in i vårt system vilket sparar mycket tid och arbete för oss. Tidigare skickade vi enkäter med posten och det var både tidskrävande att skicka och att föra in datan manuellt i systemet och dessutom var portot kostsamt. Med FRISQ är det mycket enklare att följa upp, vi kan få mer data och vi kan skapa unika profiler. Att undvika lösa papper med känslig information känns dessutom säkert ur ett informationsdelningsperspektiv. 
 
När kommer vi att kunna ta del av resultatet i studien?
Vi kommer att koppla på Malmö och Göteborg i studien inom kort för att utöka deltagandet ytterligare. Uppföljningen är på två år så det kommer att dröja något år innan vi kan se första resultat. Men vi har stora förhoppningar på att kunna dra slutsatser som verkligen kommer att kunna bidra till förhöjd livskvalitet för patienter som genomgått behandling för ändtarmscancer.

Läs om detta och om några av våra andra kundprojekt här.

Nu är det mindre än en vecka kvar i vår företrädesemission. Läs mer om denna och teckna aktier här.

No products in the cart.