Stor ”vårdskuld” uppbyggd i Sverige – halva svenska folket vill söka vård så snart pandemin är över

55 procent av det svenska folket uppger att de avstått från eller blivit nekade vård det senaste året, och att de avser att ska vård så snart coronapandemin är över. ”Det tyder på att en gigantisk ’vårdskuld’ byggts upp som kommer att bli en rejäl utmaning för vårdsverige att hantera det kommande året”, säger George Thaw, VD för medicinteknikföretaget FRISQ som genomfört undersökningen.

Undersökningen mätte svenskarnas attityder till vården och genomfördes av FRISQ med hjälp av undersökningsföretaget Netigate i månadsskiftet januari/februari. Antalet respondenter var drygt 2 000. FRISQ utvecklar lösningar för digitala vårdplaner.

Fler än hälften – 55 procent – av de tillfrågade uppger att de medvetet avstått från att söka vård eller blivit förvägrade vård under det senaste året, trots att de upplevt ett vårdbehov. En minoritet säger att de sökt vård och fått det precis som vanligt.

Av dem som avstått eller blivit nekad vård, har hela 70 procent försökt lösa det på egen hand med hjälp av egenbehandling, nätläkare m m eller helt avstått från behandling eller åtgärder. Fem procent av de tillfrågade säger att de försökt söka vård men inte fått, och ytterligare sex procent har fått sin planerade vård inställd.

”Vårdbehovet 1,5 gånger så stort det närmaste året”

– Resultaten pekar på att vi byggt upp en ”vårdskuld” som kan vara uppemot 50 procent av ett nationellt årligt vårdbehov, d v s när corona är över kan vården teoretiskt sett behöva tampas med en efterfrågan på vård som är 1,5 gånger så stor som ett normalt år. Det blir en gigantisk utmaning och till den får adderas efterdyningar av corona, såväl vaccinationer som långtidssjuka, säger George Thaw VD för FRISQ.

– Vårdskulden kan inte lösas genom att tillföra mer resurser eftersom politiska, ofta svåra, beslut och utbildning av personal tar för lång tid. Den enda rimliga möjligheten att hantera vårdskulden är genom att effektivisera verksamheterna och öka produktiviteten och här är digitaliseringen av vården en nyckelfaktor.

De flesta av de som avstått från att söka vård det senaste året uppger att anledningen är att de varit rädda för att bli smittade av corona (38 procent). 31 procent säger att de inte velat belasta sjukvårdens resurser. Två tredjedelar av de som avstått från att söka vård hade tänkt att besöka en vårdcentral. Endast var åttonde hade tänkt uppsöka en akutmottagning.

Halva befolkningen vill söka vård så snart pandemin är över

På en direkt fråga om de avser att söka vård så snart situationen med corona är över, svarar mer än hälften ”ja”. Bara en tredjedel säger att de inte har ett vårdbehov.

Dock befarar en stor andel, 38 procent, av de som uppger ett vårdbehov att de kvaliteten på vården kommer att bli sämre än tidigare.

Läs mer om undersökningen här samt för att hämta bilder.

Samma undersökning visar att motståndet mot att vaccinera sig mot covid har minskat i Sverige och att endast 14 procent av befolkningen säger att de absolut inte vill vaccinera sig mot covid-19 (fem procent) eller hyser tvivel och vill vänta (nio procent). Läs mer här.

För mer information och bildmaterial vänligen kontakta:
Peter Karaszi, PR- och IR-chef, FRISQ
Epost: peter.karaszi@frisq.se
Telefon +27 83 243 57 97

Om FRISQ
FRISQ är ett svenskt medicinteknikföretag som vill vara drivande i digitaliseringen av vårdplaner. Företagets lösning FRISQ Care är en mjukvarulösning som låter vården och patienter dela information genom samma plattform. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.

No products in the cart.