Vaccinmotståndet minskar i Sverige efter mutationerna

Motståndet mot att vaccinera sig mot covid-19 har minskat i Sverige sedan de mer smittsamma mutationerna från bl a Storbritannien började sprida sig, visar en ny undersökning från medicinteknikföretaget FRISQ. Enbart 14 procent av de tillfrågade säger idag att de hyser tvivel och vill vänta eller absolut inte vill vaccinera sig. Det största vaccinationsmotståndet finns i de yngre åldrarna och framför allt i Västmanland och Dalarna.

Tidigare undersökningar (bl a Novus) har visat ett vaccinationsmotstånd på 20 till 25 procent av befolkningen. Nu har det minskat till 14 procent av befolkningen som säger att de absolut inte vill vaccinera sig mot covid-19 (fem procent) eller hyser tvivel och vill vänta (nio procent).

– De nya mutationerna är avsevärt mer smittsamma och synes drabba även yngre personer. Detta har fått många vaccinationsmotståndare att tänka om. Parallellt har vaccineringsprogrammen dragit igång utan allvarliga biverkningar rapporterade, säger George Thaw, VD för FRISQ.

FRISQs undersökning är den största undersökning som gjorts i detta ämne med 2 010 respondenter (övriga 1000-1500). Undersökningen genomfördes av medicinteknikföretaget FRISQ i månadsskiftet januari/februari med hjälp av undersökningsföretaget Netigate. FRISQ utvecklar lösningar för digitala vårdplaner.

Yngre västmanlänningar och dalmasar störst motståndare

Något fler kvinnor än män är vaccinationsmotståndare och de är främst rädda för biverkningar av vaccinen. Yngre svenskar är väsentligt större motståndare till att vaccinera sig än äldre: i åldersspannet 18–24 år säger 16 procent att de inte vill vaccinera sig medan endast sju procent av svenskar i spannet 75–85 år tackar nej eller vill vänta.

Det finns också avsevärda regionala skillnader i inställningen till covidvaccinering. Störst motstånd finns i Västmanland och Dalarna, där 22 procent av invånarna absolut inte vill vaccinera sig eller hyser tvivel och vill vänta, följt av Skåne (18 procent). Mest positiva till vaccinering är norrbottningar och gotlänningar.

Fem av tio motståndare rädda för biverkningar

Just oron för biverkningar uppges av de flesta vaccinationsmotståndarna som anledningen till att de inte vill vaccinera sig – 55 procent av vaccinationsmotståndarna säger att detta är anledningen. 22 procent av vaccinationsmotståndarna säger att de generellt är misstänksamma mot vaccineringar. Fem procent av motståndarna uppger att de inte behöver vaccin eftersom de redan haft covid. Tio procent av vaccinationsmotståndarna uppger att de ”inte är rädda” att få covid medan sju procent väntar tills Sverige nått flockimmunitet för då behöver de inte vaccinera sig.

71 procent av de tillfrågade säger att de absolut eller antagligen kommer att vaccinera sig mot covid-19, eller att de redan har gjort det. En rätt stor grupp, 15 procent, uppger att de ännu inte har bestämt sig.

För mer information vänligen kontakta:
George Thaw, VD, FRISQ
Epost: george.shaw@frisq.se
Telefon +46 707 874 500 eller +44 7970 711 663

Peter Karaszi, PR- och IR-chef, FRISQ
Epost: peter.karaszi@frisq.se
Telefon +27 83 243 57 97

Om FRISQ
FRISQ är ett svenskt medicinteknikföretag som vill vara drivande i digitaliseringen av vårdplaner. Företagets lösning FRISQ Care är en mjukvarulösning som låter vården och patienter dela information genom samma plattform. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.

No products in the cart.