Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 i Frisq Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) hölls den 5 maj 2022 i Stockholm.

Aucun article dans le panier.