styrelse bolagsstyrning

dan-josefsberg-328x328-bw-189x189-1

DAN JOSEFSBERG

Styrelseordförande sedan 2022 i NoseOption och 2023 i Nosa Med.

Född: 1973

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet

Pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Endaent Invest AB. Styrelseledamot i Superfront AB och Ardgali 8 AB. Vice VD i Nobia AB.

Innehav efter Transaktionens genomförande:

NoseOption: Efter Transaktionens genomförande äger Dan Josefsberg 5 000 teckningsoptioner i NoseOption.

Nosa Med: Efter Transaktionens genomförande äger Dan Josefsberg, indirekt via bolag 181 076 aktier i Nosa Med.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

anders-hakansson-328x328-bw-189x189-1

ANDERS HÅKANSSON

Styrelseledamot sedan 2023 i Nosa Med.

Född: 1958

Utbildning: Legitimerad sjuksköterska med examen från Mittuniversitet

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Loer AB, Loer Nybro AB, Apofri AB, Evolan Pharma AB (fusionerat in i Rosemed Holding AB) och Långängen Pharma AB (fusionerat in i Rosemed Holding AB). Styrelseledamot i Stockbo AB, Evolan Medic AB, EnCap Development AB och Recap Sola Mallorca AB.

Innehav efter Transaktionens genomförande:

NoseOption: Efter Transaktionens genomförande äger Anders Håkansson, indirekt via bolag, 823 teckningsoptioner i NoseOption.

Nosa Med: Efter Transaktionens genomförande äger Anders Håkansson indirekt, via bolag, 1 355 710 aktier eller teckningsoptioner i Nosa Med.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

dan-mangell-328x328-1

DAN MANGELL

Styrelseledamot sedan 2014 i NoseOption och 2023 i Nosa Med

Född: 1963

Utbildning: Marknadsekonom, Linnéuniversitetet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i LBA Maskin & Handel Aktiebolag och Sthlm HC AB. Styrelseledamot i Upptec AB, Pond Design AB, J Ben L Holding AB, Mofast AB (Publ) och Tilla Care Ltd. Styrelseledamot och VD i Pond Labs AB.

Innehav efter Transaktionens genomförande:

NoseOption: Efter Transaktionens genomförande äger Dan Mangell 5 050 teckningsoptioner i NoseOption
Nosa Med: Efter Transaktionens genomförande äger Dan Mangell, indirekt via bolag, 4 254 383 aktier i Nosa Med.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

johan-prom-328x328-bw-189x189-1

JOHAN PROM

Styrelseledamot sedan 2021 i NoseOption och 2023 i Nosa Med.

Född: 1972

Utbildning: MSc i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Booli Search Technologies AB, Johan Prom konsult- och investeringsaktiebolag, Publit Sweden AB, Watersprint AB, Johan Prom AB och Boappa AB. Extern firmatecknare och affärsområdeschef för SBAB Bank AB (publ).

Innehav efter Transaktionens genomförande:

NoseOption: Efter Transaktionens genomförande äger Johan Prom direkt samt indirekt via bolag 1 500 teckningsoptioner i NoseOption.
Nosa Med: Efter Transaktionens genomförande äger Johan Prom direkt samt indirekt via bolag, 2 253 473 aktier i Nosa Med.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

susanna-francke-328x328-bw-189x189-1

SUSANNA FRANCKE RODAU

Styrelseledamot sedan 2023 i Nosa Med.

Född: 1979

Utbildning: MSc i Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag: Senior Vice President, Head of Global Policy and Patient Access i Elekta. Adjungerad styrelseledamot i Groschinskys Minnesfond.

Innehav efter Transaktionens genomförande:

NoseOption: Efter Transaktionens genomförande äger Susanna Francke Rodau 1500 teckningsoptioner i NoseOption.
Nosa Med: Efter Transaktionens genomförande äger Susanna Francke Rodau inga aktier eller teckningsoptioner i Nosa Med.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

tomas-ludvigsson-1-328x328-1

TOMAS LUDVIGSSON

Styrelseledamot sedan 2022 i NoseOption och 2023 i Nosa Med.

Född: 1969

Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring och ekonomi från Lunds universitet.

Pågående uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Medhouse AB. Ägare och styrelseledamot i Ludvigsson & Partner AB och Wecure Pharma Nordic AB.

Innehav efter Transaktionens genomförande:

NoseOption: Efter Transaktionens genomförande äger Tomas Ludvigsson, indirekt via bolag 1 500 teckningsoptioner i NoseOption.
Nosa Med: Efter transaktionens genomförande äger Tomas Ludvigsson indirekt via bolag, 471 016 aktier i Nosa Med.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

No products in the cart.