Ledning

adrian-bw-328x328-1

ADRIAN LILJEFORS

Befattning: VD

Född: 1989

Anställd/verksam sedan: 2015

Aktieinnehav: 4 384 759

Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration, Strategic management, från Lunds Universitet

Relevant erfarenhet: Grundare och VD av Studiepoolen som under 2015 köptes upp av My Academy. Anställd i NOSA sedan 2015. 

karin-328x328-1

KARIN NILSSON

Befattning: CFO

Född: 1973

Anställd/verksam sedan: 2023

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds Universitet

Relevant erfarenhet: Flerårig erfarenhet som CFO i noterad miljö

linus-bw-328x328-1

LINUS YMAN

Befattning: Försäljningschef

Född: 1981

Anställd/verksam sedan: 2020

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Bachelor of Science in Nationalekonomi och Statsvetenskap från Mittuniversitetet

Relevant erfarenhet: Linus har flerårig erfarenhet av försäljningsroller inom frakt- och logistikbranschen. 

No products in the cart.