Allergi

En av tre invånare i Sverige upplever någon typ av allergi eller överkänslighet.
Läs vidare för att få mer information om olika former av allergiska tillstånd.

Allergi

En av tre invånare i Sverige upplever någon typ av allergi eller överkänslighet.
Läs vidare för att få mer information om olika former av allergiska tillstånd.

Allergi är väldigt vanligt och något som en stor del av befolkningen drabbas av. Allergiska reaktioner uppstår när immunsystemet överreagerar på ämnen som vanligtvis är ofarliga, vilket kan orsaka allt från milda till allvarliga symtom hos personer med allergi.

Allergi är väldigt vanligt och något som en stor del av befolkningen drabbas av. Allergiska reaktioner uppstår när immunsystemet överreagerar på ämnen som vanligtvis är ofarliga, vilket kan orsaka allt från milda till allvarliga symtom hos personer med allergi

Allergi och överkänslighet

 

Allergi är en av vår tids största folksjukdomar. Faktum är att en tredjedel av Sveriges befolkning har någon form av allergi eller överkänslighet.  

Allergi eller allergiska reaktioner uppstår när kroppens eget immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga, exempelvis kvalster eller damm. Dessa allergiframkallande ämnen kallar man för allergener och de kan vara nästintill vad som helst. 

Det finns två olika typer av allergier, den säsongsbundna och den perenna. En säsongsbunden allergi bryter bara ut under vissa tider på året medan en perenn allergi ger besvär året runt.

Allergi och överkänslighet

 

Allergi är en av vår tids största folksjukdomar. Faktum är att en tredjedel av Sveriges befolkning har någon form av allergi eller överkänslighet.  

Allergi eller allergiska reaktioner uppstår när kroppens eget immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga, exempelvis kvalster eller damm. Dessa allergiframkallande ämnen kallar man för allergener och de kan vara nästintill vad som helst. 

Det finns två olika typer av allergier, den säsongsbundna och den perenna. En säsongsbunden allergi bryter bara ut under vissa tider på året medan en perenn allergi ger besvär året runt.

Pollen

Vanliga symptom på allergi


Allergi kallas i folkmun ibland för hösnuva. Detta eftersom symptomen påminner om de man får när man är förkyld eller har influensa.

Alla med allergi får inte samma symptom. Symptomen kan variera och en del upplever bara ett eller ett par symptom medan andra får mer allvarliga problem som kräver medicinsk hjälp.

Några av de vanligaste symptomen för allergi är: Rinnsnuva, Nästäppa, Nysningar, Rinnande eller kliande ögon, Klåda och Rodnad. 

Även trötthet och ihållande förkylningssymptom kan vara tecken på att du drabbats av allergi.

Vanliga symptom på allergi


Allergi kallas i folkmun ibland för hösnuva. Detta eftersom symptomen påminner om de man får när man är förkyld eller har influensa. 
Alla med allergi får inte samma symptom. Symptomen kan variera och en del upplever bara ett eller ett par symptom medan andra får mer allvarliga problem som kräver medicinsk hjälp.

Några av de vanligaste symptomen för allergi är: Rinnsnuva, Nästäppa, Nysningar, Rinnande eller kliande ögon, Klåda och Rodnad. 

Även trötthet och ihållande förkylningssymptom kan vara tecken på att du drabbats av allergi.

Allergisk astma och allergisk rinit 


Allergisk rinit är en sjukdom som kännetecknas av symtom i näsan som orsakas av en inflammation i slemhinnorna. Denna inflammation är IgE-medierad och utlöses efter kontakt med allergener. Symtomen uppträder som en allergisk reaktion. I folkmun kan denna typ av sjukdom även kallas för hösnuva eftersom symtomen visar sig likt en förkylning. Ögoninflammation orsakad av allergener kallas för allergisk konjunktivit. 

En allergisk reaktion i de nedre luftvägarna kan leda till allergisk astma, något man ofta behöver medicinsk hjälp med för att lindra.

Allergisk astma och allergisk rinit 


Allergisk rinit är en sjukdom som kännetecknas av symtom i näsan som orsakas av en inflammation i slemhinnorna. Denna inflammation är IgE-medierad och utlöses efter kontakt med allergener. Symtomen uppträder som en allergisk reaktion. I folkmun kan denna typ av sjukdom även kallas för hösnuva eftersom symtomen visar sig likt en förkylning. Ögoninflammation orsakad av allergener kallas för allergisk konjunktivit. 

En allergisk reaktion i de nedre luftvägarna kan leda till allergisk astma, något man ofta behöver medicinsk hjälp med för att lindra.

Olika typer av allergier

Det finns en mängd olika allergier idag. För de allra flesta bryter allergin ut i skolåldern men det finns även vuxna som utvecklar en eller flera allergier. Varför man får allergi är inte helt klarlagt men de flesta allergiska barn har ärvt sin allergiska läggning från den ena eller båda föräldrarna. Även yttre faktorer såsom miljö och livsstil kan påverka.

De vanligaste allergierna som drabbar människor idag är pollenallergi och pälsdjursallergi. Men det finns även flera andra allergier som kommit att bli allt vanligare såsom mögelallergi och kvalsterallergi.

För de allra flesta allergiker finns det effektiva hjälpmedel som kan lindra symptomen och i bästa fall hjälpa dig leva ett normalt liv utan besvär. Viktigt att komma ihåg är dock att ta tag i besvären så tidigt som möjligt eftersom allergin annars kan övergå i allergisk astma, vilket i värsta fall kan leda till att du får besvär med andningen.

Läs mer om olika allergier

Vanliga symptom är irriterande ögon, rinnande och kliande näsa, andningssvårigheter, hosta och nysningar. Även trötthet och förkylningssymptom kan uppkomma vid en allergisk reaktion. Allergiska symptom skiljer sig ofta beroende på allergen

Korsallergi innebär att en person som är allergisk mot ett ämne även kan reagera på andra ämnen som liknar det allergenet. Pollenallergiker kan exempelvis också vara  allergiska mot vissa frukter och nötter eftersom allergenerna är nära besläktade med  varandra.

Hösnuva innebär en överkänslighet mot en eller flera luftburna allergener. Vilken allergen som orsakar denna irritation i luftvägar och slemhinnor är individuellt, men vanliga ämnen är exempelvis pollen, kvalster, pälsdjur och mögel.

Rinit är en inflammation i näsans slemhinnor. Rinit kan orsakas av olika faktorer, inklusive allergier, infektioner, och andra irritationskällor som damm, rök och kemikalier. Just allergisk rinit innebär en inflammation i näsans slemhinnor, som har orsakats av kontakt med en eller flera allergener.

Olika typer av allergi

Det finns en mängd olika allergier idag. För de allra flesta bryter allergin ut i skolåldern men det finns även vuxna som utvecklar en eller flera allergier. Varför man får allergi är inte helt klarlagt men de flesta allergiska barn har ärvt sin allergiska läggning från den ena eller båda föräldrarna. Även yttre faktorer såsom miljö och livsstil kan påverka. De vanligaste allergierna som drabbar människor idag är pollenallergi och pälsdjursallergi. Men det finns även flera andra allergier som kommit att bli allt vanligare såsom mögelallergi och kvalsterallergi. För de allra flesta allergiker finns det effektiva hjälpmedel som kan lindra symptomen och i bästa fall hjälpa dig leva ett normalt liv utan besvär. Viktigt att komma ihåg är dock att ta tag i besvären så tidigt som möjligt eftersom allergin annars kan övergå i allergisk astma, vilket i värsta fall kan leda till att du får besvär med andningen.

No products in the cart.