NOSA microbial control

NOSA microbial control är utformad för att minska exponeringen av virus och bakterier vid inandning genom näsan.

En minskad exponering för virus och bakterier har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner.

NOSA odor control

Världens första diskreta luktskydd

NOSA odor control

Det första diskreta skyddet mot dålig lukt

NOSA odor control är en diskret näsplugg som effektivt reducerar dålig lukt utan att påverka andningsförmågan.

Polis
NOSA har blivit en "räddare i nöden" för polis och räddningstjänst, som ofta utsätts för dålig lukt i sitt arbete.
Sjukvården
Varje dag hjälper NOSA odor control tusentals människor som arbetar inom hälso- och sjukvårdsbranschen.
Städning
Dålig lukt kan uppstå i många situationer vid städning, såsom rengöring av avlopp, fettavskiljare, avfall och andra områden.
Föregående bild
Nästa bild

Distribution

Map SV Placeholder
Map SV

Breathe with care

Inga produkter i varukorgen.