Bakterier

Bakterier är mikroskopiska, encelliga organismer och en av de mest utbredda och mångfaldiga livsformerna på jorden.
Bakterier finns överallt inom oss och i vår omgivning; inklusive i luften, vattenmiljöer,
jorden och inuti andra organismer såsom växter och djur.

Bakterier

Bakterier är mikroskopiska, encelliga organismer och en av de mest utbredda och mångfaldiga livsformerna på jorden. Bakterier finns överallt inom oss och i vår omgivning; inklusive i luften, vattenmiljöer, jorden och inuti andra organismer såsom växter och djur.

Vad är bakterier?

Det finns både bra bakterier och dåliga bakterier som kan göra oss sjuka. En bakterie förökar sig genom att dela på sig själv. Detta är möjligt eftersom bakterier som encellig organism har en egen ämnesomsättning.

Det finns många goda bakterier som hjälper oss att bryta ner svårsmälta ämnen. De allra flesta av dessa återfinns i tarmen och är en del av den goda bakteriefloran vi har i kroppen.

Å andra sidan kan vissa bakterier vara patogena och orsaka sjukdomar hos människor och andra organismer. Exempel på patogena bakterier inkluderar Salmonella, Escherichia coli (E. coli) och Staphylococcus aureus (stafylokocker).

Vad är bakterier?

Det finns både bra bakterier och dåliga bakterier som kan göra oss sjuka. En bakterie förökar sig genom att dela på sig själv. Detta är möjligt eftersom bakterier som encellig organism har en egen ämnesomsättning.

Det finns många goda bakterier som hjälper oss att bryta ner svårsmälta ämnen. De allra flesta av dessa återfinns i tarmen och är en del av den goda bakteriefloran vi har i kroppen.

Å andra sidan kan vissa bakterier vara patogena och orsaka sjukdomar hos människor och andra organismer. Exempel på patogena bakterier inkluderar Salmonella, Escherichia coli (E. coli) och Staphylococcus aureus (stafylokocker).

Bakterieinfektioner

Patogena bakterier kan orsaka sjukdomar hos människor. När en bakterie orsakar sjukdom kallar man detta för “bakterieinfektion”. När du blir infekterad svarar oftast kroppen med en inflammation för att försvara sig själv. Exempel på vanliga bakteriella infektioner är; halsfluss, scharlakansfeber, rosfeber och svinkoppor. Dessa infektioner är alla orsakade av Streptokocker, vilket är en vanligt förekommande bakterie. 

Behandling mot bakterier 

En bakterieinfektion går i de allra flesta fall att behandla om man upptäcker den i tid. Den absolut mest effektiva formen av behandling är antibiotika. 

Antibiotika 

Antibiotika är ett läkemedel som används för att bekämpa bakteriella infektioner. De verkar genom att störa bakteriernas tillväxt och reproduktion, vilket leder till dess död eller hämning av infektionen. Det finns olika typer av antibiotika som är effektiva mot olika typer av bakterier. Några vanliga antibiotikagrupper är: penicilliner, cefalosporiner, tetracykliner, makrolider, kinoloner, trimetoprim och sulfonamider. Det är viktigt att använda antibiotika enligt läkarens ordination och ta hela behandlingskuren för att förhindra resistensutveckling.

Antibiotika och resistenta bakterier 

Problematiken med antibiotika är att bakterier kan bli resistenta mot det. Blir en bakterie resistent mot antibiotika finns inte längre någon behandling för att bota en bakterieinfektion. Detta är något man i allra högsta grad vill undvika då ofarliga och lättbotade sjukdomar i framtiden kan bli dödliga om vi inte har något läkemedel att bota infektionen med. För att undvika att bakterier utvecklar resistens är det av stor vikt att antibiotika enbart skrivs ut när det verkligen behövs.

Hur sprids bakterier?

Hur sprids bakterier?

Bakterier finns överallt runt omkring oss och har vi otur kan vi drabbas av en patogen bakterie som kan göra oss sjuka. Dessa bakterier kan vi sedan sprida vidare och smitta andra med. Bakterier kan spridas på en mängd olika sätt där det vanligaste är genom direktkontakt mellan människor Det kan inkludera handskakningar, kramar, kyssar eller beröring av en infekterad persons hud eller kroppsvätskor. 

För att minska risken för spridning av bakterier är det bästa du kan göra att hålla en god hygien. Tvätta händerna ofta, håll för munnen när du hostar och desinficera ytor regelbundet.

Bakterier kan spridas genom indirekt kontakt med föremål eller ytor som har blivit förorenade med bakterier. Det kan exempelvis ske genom att röra vid smittade dörrhandtag, leksaker, kontaminerade ytor eller förorenade livsmedel. När en person rör vid dessa föremål och sedan rör vid sin mun, näsa eller ögon kan bakterierna spridas och orsaka infektion.

Forskning har även visat att det finns två typer av celler i näsan som COVID-19  primärt angriper för att infektera kroppen. Dessa celler fungerar som ”inträdesreceptorer” för coronaviruset och är extra utsatta på grund av placeringen i näsan, där vi kan andas in droppsmitta. 

Genom att använda munskydd, kan du skydda andra i din omgivning mot din droppsmitta. Du kan även använda ett nässkydd för att reducera mängden virus och bakterier som kommer i kontakt med nässlemhinnan. Läs mer om masker som virus-skydd här.

Vissa bakterier kan spridas genom förorenad mat eller vatten. Om mat inte hanteras eller lagras korrekt kan bakterier växa och orsaka matförgiftning när de konsumeras. Bakterier kan också förorena vattenkällor och orsaka vattenburna infektioner.

Vissa bakterier kan spridas genom insekter såsom myggor och loppor. Dessa överför bakterierna från en infekterad individ till en annan.

När någon hostar, nyser eller talar kan små droppar innehållande bakterier (droppsmitta) spridas och sedan andas in av människor i närheten som kan leda till en infektion.

Olika typer av bakterier: 

Olika typer av bakterier: 

Det finns en stor mångfald av bakterier och en del av dessa är skadliga för oss. Tar skadliga, patogena bakterier in sig i vår kropp orsakar detta en infektion. De allra flesta infektioner lyckas dock kroppen ta hand om utan behandling. En del infektioner kräver dock behandling med antibiotika. 

I värsta fall kan dock infektionen bli så pass svår att den inte går att behandla. 

Nedan berättar vi närmare om några av de vanligaste bakterierna som orsakar infektion.

Pneumokocker är bakterier som orsakar bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Alla kan drabbas av pneumokocker men vanligast är att barn är bärare av bakterien och smittspridning sker därför främst bland barn i yngre skolåren. 

Pneumokocker är för de allra flesta friska människor ofarligt om det behandlas med hjälp av antibiotika i tid. För äldre, eller personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas däremot vaccination för att undvika svår sjukdom och död.

Symptom 

De allra flesta som är bärare av pneumokocker vet inte om det eftersom symptomen inte alltid är tydliga. De som däremot bär bakterien och blir sjuka i exempelvis bihåleinflammation eller öroninflammation kan uppleva flera symptom.

Patienter med öroninflammation upplever ofta smärta, feber och försämrad hörsel. Vid lunginflammation är symtom såsom svårigheter att andas, hosta, frossa, feber, yrsel och slembildningar vanligt. Symptom på bihåleinflammation kan vara smärta i ansiktet, snuva, försämrat luktsinne och smärta i tänder och mun. Många får också feber och känner sig allmänt trötta.

NOSA microbial control har blivit testad mot Streptococcus pneumoniae, där externa labbtester visar att produkten reducerar bakterien upp till 99% vid kontakt med produkten.

E.coli, eller Escherichia coli, är en bakterie som kan bilda gifter i tarmen och ge oss kraftiga magsmärtor, diarréer, blod i avföring eller kräkningar. Bakterien finns över hela världen och kopplas framförallt ihop med nötkreatur som sprider den via avföring till andra miljöer. 

E.coli kan överleva i svåra miljöer och det krävs väldigt få bakterier för att orsaka sjukdom. Människor har bland annat blivit sjuka av allt från otinade hamburgare till att dricka opastöriserad mjölk. Bakterien kan också finnas på grönsaker, sallader och frukter som med största sannolikhet förorenats vid bevattning eller vid gödsling.

Symptom

E.coli kan drabba alla och det kan ge allt från milda till svåra, allvarliga besvär. Vanliga symptom är:

  • magsmärtor.
  • diarré.
  • blod i avföring.
  • kräkningar.
  • feber. 


För vissa kan E.coli ge svåra komplikationer om de inte behandlas med antibiotika i tid. I värsta fall kan bakterien påverka njurarna vilket kan kräva dialys, intensivvård och i värsta fall orsaka dödsfall.

NOSA microbial control har blivit testad mot Escherichia Coli, där externa labbtester visar att produkten reducerar bakterien upp till 99.99% vid kontakt med produkten.

Stafylokocker är en bakterie som du kan bära på utan att ha några besvär. Bakterien kan dock även orsaka matförgiftning och hudinfektioner. Tar sig bakterien in i kroppen kan den orsaka så pass allvarliga infektioner som sepsis, det vill säga blodförgiftning. 

Den vanligaste orsaken till att bakterien utvecklas till en infektion är om du har någon sjukdom eller något sår på kroppen som bakterien tar sig in på. Vid sårinfektioner har såret svårt att läka och kan göra dig allvarligt sjuk om du inte behandlar det i tid. 

Stafylokocker kan också orsaka matförgiftning om de hamnar i maten under tillagning. Stafylokocker i maten kan växa och bilda ett gift som kan ge dig både diarré, magkramper, illamående och kräkningar. 

Symptom 

Har du ett sår på kroppen som inte läker kan det bero på att du fått stafylokocker i såret. Vanliga symptom på en sårinfektion av stafylokocker är rodnad, svullnad och smärta. 

Har du fått i dig stafylokocker via maten kan du drabbas av matförgiftning. Vanliga symptom på matförgiftning av stafylokocker är kräkningar, magsmärtor, diarré och illamående. Oftast försvinner dock besvären inom ett par dygn.

NOSA microbial control har blivit testad mot Staphylococcus Aureus (MRSA), där externa labbtester visar att produkten reducerar bakterierna upp till 99% vid kontakt med produkten över tid.

Virus och bakterier 


Virus och bakterier har mycket gemensamt. Däribland att de kan orsaka
svår sjukdom hos oss människor. Det finns dock en del skillnader mellan de två, däribland att bakterier kan föröka sig själva medan virus enbart kan föröka sig genom att infektera en värdcell. 

Till skillnad från virus kan en bakterieinfektion i många fall botas med hjälp av antibiotika. För att motverka virus används vaccin och vid pågående infektion används antivirala medel för att bromsa och bota en sjukdom.

Virus och bakterier 


Virus och bakterier har mycket gemensamt. Däribland att de kan orsaka
svår sjukdom hos oss människor. Det finns dock en del skillnader mellan de två, däribland att bakterier kan föröka sig själva medan virus enbart kan föröka sig genom att infektera en värdcell. 

Till skillnad från virus kan en bakterieinfektion i många fall botas med hjälp av antibiotika. För att motverka virus används vaccin och vid pågående infektion används antivirala medel för att bromsa och bota en sjukdom.

Bra och dåliga bakterier 


Det finns goda bakterier men även dåliga bakterier som kan göra oss sjuka. Vissa goda bakterier spelar en viktig roll i naturen, andra finns i vår kropp och tarm och hjälper oss bryta ned svårsmälta ämnen men också ta upp viktiga vitaminer som vår kropp behöver.

Goda bakterier 

Goda bakterier kallas “probiotiska bakterier”. Probiotiska bakterier hjälper till att upprätthålla en balanserad tarmflora och kan främja matsmältningen och immunsystemet. Exempel på dessa bakterier är bland annat Lactobacillus och Bifidobacterium. 

Dåliga bakterier

Det finns två olika typer av dåliga bakterier: Patogena bakterier; Dessa bakterier kan orsaka infektioner i olika delar av kroppen och kräver ofta behandling med antibiotika. Förorenande bakterier; Vissa bakterier kan förorena livsmedel eller vatten. De kan också orsaka matförgiftning eller vattenburna infektioner. De kan växa och föröka sig under olämpliga förhållanden och orsaka allt från milda magbesvär till allvarliga sjukdomar.

Bra och dåliga bakterier 


Det finns goda bakterier men även dåliga bakterier som kan göra oss sjuka. Vissa goda bakterier spelar en viktig roll i naturen, andra finns i vår kropp och tarm och hjälper oss bryta ned svårsmälta ämnen men också ta upp viktiga vitaminer som vår kropp behöver.

Goda bakterier 

Goda bakterier kallas “probiotiska bakterier”. Probiotiska bakterier hjälper till att upprätthålla en balanserad tarmflora och kan främja matsmältningen och immunsystemet. Exempel på dessa bakterier är bland annat Lactobacillus och Bifidobacterium. 

Dåliga bakterier

Det finns två olika typer av dåliga bakterier: Patogena bakterier; Dessa bakterier kan orsaka infektioner i olika delar av kroppen och kräver ofta behandling med antibiotika. Förorenande bakterier; Vissa bakterier kan förorena livsmedel eller vatten. De kan också orsaka matförgiftning eller vattenburna infektioner. De kan växa och föröka sig under olämpliga förhållanden och orsaka allt från milda magbesvär till allvarliga sjukdomar.

Minska risken för spridning av bakterier 


Att försöka minska risken för spridning av farliga bakterier är både bra för dig men också för dina medmänniskor. Det finns en mängd åtgärder du kan ta till för att minska spridningen av bakterier. Att tvätta händerna och att vara noga med din hygien är två grundläggande saker.

Bakterier som gör oss sjuka sprids ofta via mat, droppsmitta eller vid direktkontakt med någon som är sjuk. Bakterier tar sig sedan främst in i vår kropp via våra känsliga slemhinnor såsom näsa och mun. För att minska exponeringen av bakterier genom inandning via näsan finns NOSA microbial control.

Vanliga frågor

Det finns en mängd olika typer av mikroorganismer där bakterier är en av dem. Det finns både goda mikroorganismer och dåliga sådana som gör oss sjuka. Patogena bakterier är exempelvis skadliga mikroorganismer som kan göra oss sjuka. 

NOSA microbial control är ett diskret nässkydd som dödar bakterier såsom stafylokocker, pneumokocker och E-coli i kontakt med produkten upp till 99%. Detta är möjligt då produkten innehåller silversulfatpartiklar inkapslat i materialet, som dödar bakterier vid kontakt med produkten.

Produkten är dessutom enkel att andas igenom och diskret och bekväm att bära. Du kan läsa mer om produkten här.

Har du fått en infektion har din kropp angripits av bakterier, svamp eller virus och dessa smittämnen har börjat föröka sig. Händer detta reagerar din kropp och en infektion uppstår.

MRSA står för Meticillinresistent Staphylococcus aureus och det är en typ av stafylokocker som är resistenta mot meticillin. Meticillin är en typ av antibiotika. Externa labbtester visar att NOSA microbial control kan reducera exponeringen av MRSA med upp till 99%.

Olika typer av allergi

Det finns en mängd olika allergier idag. För de allra flesta bryter allergin ut i skolåldern men det finns även vuxna som utvecklar en eller flera allergier. Varför man får allergi är inte helt klarlagt men de flesta allergiska barn har ärvt sin allergiska läggning från den ena eller båda föräldrarna. Även yttre faktorer såsom miljö och livsstil kan påverka. De vanligaste allergierna som drabbar människor idag är pollenallergi och pälsdjursallergi. Men det finns även flera andra allergier som kommit att bli allt vanligare såsom mögelallergi och kvalsterallergi. För de allra flesta allergiker finns det effektiva hjälpmedel som kan lindra symptomen och i bästa fall hjälpa dig leva ett normalt liv utan besvär. Viktigt att komma ihåg är dock att ta tag i besvären så tidigt som möjligt eftersom allergin annars kan övergå i allergisk astma, vilket i värsta fall kan leda till att du får besvär med andningen.

Inga produkter i varukorgen.