Archives

 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för första kvartalet 2024

  VD har ordetVi inleder året lika starkt som vi avslutade föregående år. Med en stabil underliggande tillväxt hos befintliga kunder, i kombination med en ny tillväxtmotor i form av Smell training, ser vi en fortsatt långsiktigt intakt försäljningsutveckling. I jämförelse med föregående års förhållandevis starka jämförelsesiffror, är den blygsamma omsättningsökningen om 34 % okej, men …

  More
 • Nosa Plugs AB: Bokslutskommuniké 2023

  Januari – December 2023 VD har ordetVi slår vårt tidigare försäljningsrekord från Q2 i årets sista kvartal och ökar omsättningen i Q4 med 84 % jämfört med samma period föregående år. En stor del av den starka försäljningen är hänförlig till den lyckade lanseringen av det senaste tillskottet i produktportföljen: NOSA smell training. Samtidigt är …

  More
 • Nosa Plugs AB genomför två riktade emissioner och tillförs initialt cirka 20 MSEK villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION …

  More
 • Nosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION …

  More
 • Nosa Plugs ABs delårsrapport för tredje kvartalet 2023

  VD har ordetVi har nu avslutat ännu ett framgångsrikt kvartal med god tillväxt och stark bruttomarginal trots de säsongsmässigt svaga sommarmånaderna juli och augusti. Anledningen till säsongsvariationen är att våra sjukvårdskunder, som står för närmare två tredjedelar av omsättningen, går ned på sparlåga under denna period. Omsättningstillväxten på 20 % är därmed inte representativ för …

  More
 • The Board of Directors of FRISQ Holding AB have entered into an LoI for an acquisition of NOSA – a medtech company with a unique nasal protection and substance delivery technology

  The board of directors of FRISQ Holding AB (FRISQ) has signed a Letter of Intent (LoI) with the major shareholders of NoseOption AB (NOSA) with organization number 556861-2294 (https://nosamed.com) to aquire 100% of the shares of NOSA. The deal will be conditional of a short due diligence phase and a FRISQ shareholder acceptance from an …

  More
Inga produkter i varukorgen.