Aktieägare

 

Information angående bolagets aktier som ligger i s k escrow

 

I mars 2023 såldes företaget NoseOption AB till FRISQ Holding AB (publ), namnändrat till Nosa Plugs AB (publ), mot betalning med aktier. Av dessa aktier i Nosa Plugs AB (publ) placerades 33 483 639 stycken i deponering (s k escrow) till säkerställande av bland annat eventuella garantikrav som skulle kunna uppstå mot säljarna av NoseOption AB.

Deponeringen hanteras av bolaget ILT Advisory AB men utan rätt för ILT Advisory att delta på stämma eller rösta för aktierna. När garantitiden har gått ut kommer aktierna, förutsatt att det inte uppstått några giltiga garantikrav, att distribueras till säljarna av NoseOption AB.

För närmare frågor vänligen kontakta investor@nosaplugs.com.

 
No products in the cart.