Aktiekurs & aktiekapitalets utveckling

AKTIEN

   

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan:
Registrerat

Händelse

Förändring aktiekapital (SEK) Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kvot-värde (SEK)

Aktiekapital (SEK)

2014-01-22 Nybildning 50000,00 1 000 000 1 000 000 0,05 50000,00
2015-07-31 Nyemission 25 000 500 000 1 500 000 0,05 75 000
2015-11-24 Nyemission 50 000 1 000 000 2 500 000 0,05 125 000
2015-11-24 Nyemission 110 256,4 2 205 128 4 705 128 0,05 235 256,4
2015-11-24 Apportemission 389 743,6 7 794 872 12 500 000 0,05 625000,00
2016-03-31 Nyemission 96 125 1 922 500 14 422 500 0,05 721125,00
2017-03-31 Nyemission 120192,00 2 403 846 16 826 346 0,05 841317,00
2017-10-18 Nyemission 5000,00 100 000,00 16 926 346 0,05 846317,00
2018-05-24 Nyemission 139797,00 2 795 941,00 19 722 287,00 0,05 986114,00
2018-10-10 Nyemission 24796,00 495 915,00 20 218 202,00 0,05 1010910,00
2019-03-26 Nyemission 185000,00 3 700 000,00 23 918 202,00 0,05 1195910,00
2020-04-16 Nyemission 55555,55 1 111 111,00 25 029 313,00 0,05 1609335,70
2020-04-16 Nyemission 357 870,05 7 157 401,00 32 186 714,00 0,05 1553780,15
2020-05-25 Nyemission 902,95 18 059,00 32 204 773,00 0,05 1 610 238,65
2021-01-11 Nyemission 787 500,00 15 750 000,00 47 954 773,00 0,05 2 397 738,65
2022-04-04 Nyemission 550 000,00 11 000 000,00 58 954 773,00 0,05 2 947 738,65
2022-04-22 Nyemission 204 000,00 4 080 000,00 63 034 773,00 0,05 3 151 738,65
2022-05-10 Nyemission 111 801,10 2 236 022,00 65 270 795,00 0,05 3 263 539,75
2022-05-13 Nyemission 75 000,00 1 500 000,00 66 770 795,00 0,05 3 338 539,75
2023-03-10 Nyemission 55 000,00 1 100 000,00 67 870 795,00 0,05 3 393 539,75
2023-03-13 Nyemission 5 580 611,50 111 612 230,00 179 483 025,00 0,05 8 974 151,25
  Koncernen bildades genom ovan angiven apportemission varigenom samtliga dåvarande aktieägare i dotterbolaget FRISQ AB tecknade nya aktier i FRISQ Holding mot betalning i form av aktierna i FRISQ AB. Ovan angiven nyemission i mars 2017 genomfördes för att finansiera uppstarten och kommersialiseringen av den förvärvade produktplattformen FRISQ Care. Nyemission om 100,000 aktier gjordes som en del av den initiala köpeskillingen.Ovan angiven nyemission i maj 2018 genomfördes för att möjliggöra snabbare expansion i Sverige och internationellt och riktades till ansedda institutionella investerare i Sverige.Ovan angiven nyemission i oktober 2018 genomfördes med stöd av bolagsstämmans mandat för betalning för aktier i dotterbolaget Frisq AB som förvärvats i enlighet med incitamentsprogram.Ovan angiven nyemission i mars 2019 genomfördes för att möjliggöra etablering av FRISQ i USA samt för att fortsatt stödja bolagets utveckling och verksamhet, såsom deltagande i större upphandlingar tillsammans med utvalda partners. Emissionen tecknades bl a av investerare av institutionell karaktär samt vissa större befintliga aktieägare.Ovan angiven företrädesemission och sammanhörande överteckningsoption i februari 2020 genomfördes för att möjliggöra vidareutveckling av FRISQ Care produktens skalbarhet samt skapa förutsättningar för att medverka i större och långsiktigt lönsammare affärer. 
No products in the cart.