Om Notering

Aktierna i Nosa Plugs AB handlas på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolaget är noterat i sin nuvarande skepnad och med nuvarande verksamhet, sedan 16 mars 2023. Bolagets historik som noterat företag går emellertid tillbaka längre än så, då det tidigare bedrev en annan verksamhet, under namnet Frisq Holding AB (”Frisq”). I slutet av 2022 sålde Frisq dess tidigare verksamhet och i början av 2023 ingicks avtal om ett så kallat omvänt förvärv, där Frisq förvärvade det bolag som då hette NoseOption AB. Som ett led i transaktionen, och i enlighet med regelverket för First North, genomgick bolaget och den nya verksamheten en fullskalig noteringsgranskning, av Nasdaq. I samband med noteringsprocessens slutförande publicerades en Bolagsbeskrivning, med information om bolagets verksamhet, historik, organisation, finansiella utveckling etc. På denna hemsida presenteras främst information om Nosa Plugs ABs nuvarande organisation och verksamhet, men även historiska pressmeddelanden och rapporter hänförliga till Frisq hålls tillgängliga, i enlighet med gällande regelverk.
No products in the cart.