Styrelse

dan-josefsberg-328x328-bw-189x189-1

DAN JOSEFSBERG

Styrelseordförande sedan 2023 i Nosa Plugs AB (Publ).
Född: 1973
Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet
Pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Endaent Invest AB. Styrelseledamot i Ludvig Josefsberg AB. Partner Mimir AB.

Innehav:
NoseOption: Dan Josefsberg äger 5 000 teckningsoptioner i NoseOption.

Nosa Plugs: Dan Josefsberg äger, indirekt via bolag 291 209 aktier i Nosa Plugs.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

anders-hakansson-328x328-bw-189x189-1

ANDERS HÅKANSSON

Styrelseledamot sedan 2023 i Nosa Plugs AB (Publ).
Född: 1958
Utbildning: Legitimerad sjuksköterska med examen från Mittuniversitet

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Loer AB, Loer Nybro AB, Evolan Pharma AB. Styrelseledamot i Stockbo AB, Evolan Medic AB, EnCap Development AB.

Innehav:
NoseOption: Anders Håkansson äger, indirekt via bolag, 823 teckningsoptioner i NoseOption.

Nosa Plugs: Efter Transaktionens genomförande äger Anders Håkansson indirekt, via bolag, 2 405 710 aktier i Nosa Plugs.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

dan-mangell-328x328-1

DAN MANGELL

Styrelseledamot sedan 2023 i Nosa Plugs AB (Publ).
Född: 1963
Utbildning: Marknadsekonom, Linnéuniversitetet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pond Design AB, Pond Labs AB, LBA Maskin & Handel Aktiebolag och Sthlm HC AB, J Ben L Holding AB samt J Ben L
International AB. Styrelseledamot i Nosa Plugs AB, Upptec AB, 360Player AB samt Tilla Care Ltd.

Innehav:
NoseOption: Dan Mangell äger 5 050 teckningsoptioner i NoseOption

Nosa Plugs: Dan Mangell äger, indirekt via bolag, 4 474 648 aktier i Nosa Plugs.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större
aktieägare.

johan-prom-328x328-bw-189x189-1

JOHAN PROM

Styrelseledamot sedan 2023 i Nosa Plugs AB (Publ).

Född: 1972
Utbildning: MSc i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag: Johan Prom konsult- och investeringsaktiebolag, Publit Sweden AB, Cactus AB, Johan Prom AB. Extern firmatecknare SBAB Bank AB (publ).

Innehav efter Transaktionens genomförande:
NoseOption: Johan Prom äger direkt samt indirekt via bolag 1 500 teckningsoptioner i NoseOption.

Nosa Plugs: Johan Prom äger direkt samt indirekt via bolag, 2 253 473 aktier i Nosa
Plugs.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större
aktieägare.

susanna-francke-328x328-bw-189x189-1

SUSANNA FRANCKE RODAU

Styrelseledamot sedan 2023 i Nosa Plugs AB (Publ).
Född: 1979
Utbildning: MSc i Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag: Senior Vice President, Head of Business Line Neuro Solutions i Elekta. Adjungerad styrelseledamot i Groschinskys Minnesfond.

Innehav efter Transaktionens genomförande:
NoseOption: Susanna Francke Rodau äger 1500 teckningsoptioner i NoseOption.
Nosa Plugs: Susanna Francke Rodau äger 220 000 aktier i Nosa Plugs.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större
aktieägare.

tomas-ludvigsson-1-328x328-1

TOMAS LUDVIGSSON

Styrelseledamot sedan 2023 i Nosa Plugs AB (Publ).
Född: 1969
Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring och ekonomi från Lunds universitet.

Pågående uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Medhouse AB. Ägare och styrelseledamot i Ludvigsson & Partner AB. Styrelseledamot i Rippler Communication AB och Jeppe i Stolen AB.

Innehav efter Transaktionens genomförande:
NoseOption: Tomas Ludvigsson äger, indirekt via bolag 1 500 teckningsoptioner i
NoseOption.
Nosa Plugs: Tomas Ludvigsson äger indirekt via bolag, 636 215 aktier i Nosa Plugs.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större
aktieägare.

No products in the cart.