Årsstämma 2023

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredag den 10 mars 2023 kl. 13:30 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

No products in the cart.