Förändringar i FRISQs styrelse

Anna Frick avgår på egen begäran i samförstånd med övriga ledamöter och Åke Hallman kommer att ställa sin plats till förfogande vid nästa bolagsstämma.

Anna Frick har till följd av ett flertal tidskrävande åtaganden valt att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i FRISQs styrelse. 

Åke Hallman meddelar att han kommer att ställa sin plats till förfogande vid nästa bolagsstämma.
– Jag har haft förmånen att vara verksam i styrelsen i fem år och varit med på en fantastisk resa. Bolaget har nu en ny kompetent VD i kombination med långsiktiga ägare. Jag kommer därför att ställa min plats som ledamot i FRISQs styrelse till förfogande till någon som kan arbeta mer aktivt och som har kompetenser som är relevanta för den tillväxtfas bolaget nu går in i, säger Åke Hallman. 

– Vi är oerhört tacksamma för Åkes och Annas utmärkta arbete under deras nästan fem år i styrelsen, säger styrelseordförande Mats Lindstrand. 

Styrelsen är beslutsför även efter det att Anna Frick har avgått. Något nytt förslag till styrelseledamöter är ännu inte framtaget och nytt förslag kommer att presenteras inför nästa bolagsstämma.

No products in the cart.