NOSA tidigarelägger lansering av luktträningslösning

Den 30 juni lämnade NOSA Plugs AB in en patentansökan gällande en ny produkt för luktträning med målet att produkten skulle finnas till försäljning i slutet av Q1 2024. Idag meddelar bolaget att de kommer att tidigarelägga lanseringen, med nytt lanseringsdatum den 13:e november 2023, fyra månader tidigare än planerat. 

“Produkten är färdigutvecklad och snart även CE-märkt, första batchen är klar i produktionen och som vi meddelade i veckan är även lukttränings-appen färdigutvecklad. Hela produktutvecklingsfasen har gått snabbare än förväntat och därmed har vi tagit beslutet att tidigarelägga lanseringen”, säger Adrian Liljefors, VD på Nosa Plugs AB. 

En stor andel av dem som drabbas av luktstörningar får det som ett resultat av en virusinfektion, vilket gör att det finns en stark koppling till virus-säsongen som nyss inletts. Detta är en faktor som bolaget hoppas ska kunna bidra till ökad relevans och efterfrågan.

“Utöver att vi får fyra extra månader på oss att bygga upp efterfrågan och distributionen, är möjligheten att kunna kapitalisera på det ökade behovet av luktträning som uppstår under vinter och vår också en positiv konsekvens av att kunna lansera tidigare än planerat”, säger Adrian Liljefors.

Tio dofter tillgängliga vid lansering
Lösningen har tagits fram tillsammans med forskare på Karolinska Institutet och vid lansering kommer NOSA att erbjuda tio dofter som ska användas i ett rullande schema för att maximera effekten av luktträningen. Näspluggarna, som infuserats med de olika dofterna, kommer att möjliggöra passiv träning, vilket innebär att användaren kan luktträna samtidigt som vardagssysslor utförs. 

“Vi tror och hoppas att möjligheten till passiv träning kommer att göra stor skillnad i följsamhet och effekt av luktträningen för många. År 2023 känns det verkligen som att det är hög tid att kunna erbjuda en bättre lösning för en så stor del av befolkningen som faktiskt lider av nedsatt, förvrängd eller tappad luktförmåga; att sitta och dofta på kryddor eller eteriska oljor flera gånger om dagen, i flera månaders tid, känns förlegat”, säger Adrian Liljefors.

NOSA smell training kommer att lanseras på en av världens största vård-mässor, Medica i Dusseldorf, 13-16 november. Medica har över 80 000 besökare per år och mässan har tidigare varit ett framgångsrikt marknadsförings- och försäljningsforum för NOSA som bolag. 

Klinisk studie kan öka förtroendet
Den kliniska studien som Nosa deltar i fortgår enligt plan och patientrekryteringen har påbörjats från utvalda vårdinrättningar i Sverige. Resultaten från studien beräknas bli offentliga i slutet av Q2 2024. 

“Studien är inget krav och produkten är inom kort CE-märkt, men givetvis tror vi att en oberoende, klinisk studie som kan påvisa effekt, även kan hjälpa till att skapa ännu mer förtroende för produkten och dess fördelar”, säger Adrian Liljefors.

Bakgrund till lanseringen
Drygt 20 % av den globala befolkningen uppskattas lida av någon form av nedsatt luktförmåga. Trots detta har det hittills saknats en godkänd, CE-märkt, medicinteknisk produkt för luktträning och de metoder som används är ofta primitiva och i många fall ineffektiva.

Tillsammans med forskare på Karolinska Institutet har NOSA utvecklat ”NOSA smell training”, en lösning som är tänkt att bli världens första godkända medicintekniska produkt för luktträning. Produkten är framtagen i syfte att effektivisera behandlingen och samtidigt förkorta behandlingsperioden markant.

“Problemet med luktträning idag är att efterföljsamheten är låg, det vill säga att man inte orkar hålla på med sin luktträning så länge, vilket gör att många avslutar behandlingen och därmed inte blir hjälpta. Studiens syfte är att mäta effekten av NOSA smell training i förhållande till dagens metoder. Om man kan påvisa att fler personer fullföljer sin behandling, så skulle det vara ett stort kliniskt framsteg”, säger Johan Lundström, doktor och forskare vid Karolinska Institutet.

”Med vår lösning bryter vi helt ny mark inom luktträning och vi hoppas kunna se en betydligt större andel som blir hjälpta tack vare en mer effektiv och modern behandling som minskar risken för avhopp. Vår vision är att bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande för så många som möjligt och med denna produkt ser vi verkligen att vi kan göra en stor positiv skillnad för många runt om i världen”, säger Adrian Liljefors, VD på Nosa Plugs AB.

No products in the cart.