Så ska NOSA accelerera tillväxten – nyhetsbrev juni

För att säkerställa kontinuerlig uppdatering kring vår verksamhet kommer vi löpande att skicka ut nyhetsbrev till aktieägare, investerare samt andra intressenter. I nyhetsbreven kan ni läsa om de satsningar vi gör för att accelerera bolagets tillväxt och nå våra strategiska mål.

Prioriterade marknader
Våra prioriterade marknader är i nuläget 1) Norden, 2) DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) och 3) UK. Under kommande kvartal kommer vi även att satsa på vår etablering i Sydeuropa och därefter på den amerikanska marknaden. 

I Norden, som är vår mest mogna marknad, satsar vi på att bredda distributionen för våra B2B-produkter och fortsatt penetrera marknaden för konsumenter, primärt via egna kanaler för att öka lönsamheten. 

Tyskland är den största marknaden för vårdutrustning och förbrukningsartiklar i Europa och här såg vi en stark försäljningsutveckling fram till pandemins start. När kravet på munskydd nu är slopat lägger vi återigen stort fokus på att bredda distributionen här och hitta tillbaka till tidigare tillväxtnivåer. För att möjliggöra snabb tillväxt i hela DACH-regionen har vi bland annat anställt ytterligare en säljresurs här.

Arbetet med att etablera NOSA i UK är en viktig satsning för vår internationella expansion. Utöver försäljningen som idag sker via en av landets ledande distributörer av sjukvårdsprodukter, Bunzl Healthcare, arbetar vi även aktivt på att bygga relationer med opinionsbildare i syfte att få våra lösningar upphandlade via NHS. Vi har även beslutat att medverka på flertalet mässor i landet och även dedikerat två säljresurser här. 

I slutet av 2019 satte vi upp ett amerikanskt dotterbolag samt etablerade en packningsanläggning i USA i syfte att lansera NOSA plugs på denna marknad. Vi hade precis börjat ansluta distributörer för att påbörja försäljningen när pandemin slog till, vilket gjorde att vi tillfälligt pausade våra säljaktiviteter, givet att införsäljningen till stor del var beroende av fysiska möten. När den amerikanska marknaden nu har släppt på munskyddskravet och öppnat upp för säljmöten igen, har våra distributörer återigen börjat bearbeta potentiella kunder. Redan nu ser vi en fin försäljningstillväxt här, även om detta är från relativt låga nivåer. I övrigt är alla väsentliga investeringar i etablering gjorda och fokus framgent ligger på att ta säljmöten och bygga ut vår distribution. Förberedande undersökningar för att säkerställa hur övriga produkter (microbial och allergy filter) skall klassas av FDA pågår. 

Försäljning och marknadsföring
Med en ökad kassa har vi helt andra förutsättningar att satsa på att skapa efterfrågan av våra produkter. Vi har precis slutfört ett strategiskt arbete med att planera våra varumärkes- och kommunikationssatsningar framåt, nu som publikt bolag, med målet att öka försäljningen. Eftersom vi är först och unika med att erbjuda diskreta andningsprodukter för näsan som på olika sätt kan öka livskvaliteten måste vi synas i rätt sammanhang för skapa kännedom om oss och om våra lösningar. Vi satsar även på att få målgrupperna att prova våra produkter eftersom vi enligt tidigare satsningar vet att detta är det mest effektiva sättet att påvisa fördelar och effekt i syfte att få dem att köpa produkten. 

Vi har under perioden även fortsatt arbetet med att stärka vår D2C-affär. Våra mål har varit att dels öka försäljningsvolymen samt även det genomsnittliga ordervärdet i vår egen webshop. Genom att erbjuda fri frakt på köp över 250 kr har vi redan efter en månad ökat det genomsnittliga ordervärdet med närmare 90 %. Detta förbättrar marginalerna avsevärt eftersom frakten annars utgör en stor del av ordervärdet. 

Vi har under juni månad tillsammans med konsulter börjat bygga en egen AI för att möjliggöra en mer datadriven och effektiv kundbearbetning och försäljning. Vår AI, som beräknas vara klar att implementeras i Q3, kommer bland annat att effektivisera inhämtning och sortering av kunddata. Datan integreras sedan med vårt CRM-system, så att vi på ett bättre sätt kan skapa, följa och anpassa riktade sälj- och marknadsaktiviteter. Självklart är allt vi gör i linje med rådande GDPR-direktiv. 

För att synas i sammanhang där vi vet att många inköpare och opinionsbildare finns prioriterar vi att medverka på stora mässor. I slutet av maj närvarade vi vid en av världens största vårdmässor, SantExpo Exposition, i Paris. Mässan har över 30 000 besökare, däribland beslutsfattare och sjukvårdspersonal som är involverade i hantering och inköp av utrustning och material. Trycket i vår mäss-monter var väldigt stort; vi slog rekord i antalet samplade produkter (drygt 10.000 st), vi samlade in kontaktuppgifter från hundratals potentiella slutkunder och skapade kontakt med flertalet inköpsorganisationer och distributörer. 

Även Altenpflege-mässan i tyska Nurnberg i slutet av april var en lyckad satsning för oss, vilken öppnade för diskussioner med flera stora aktörer inom kundsegmentet i Central-Europa. Altenpflege, som har över 21 000 besökare, är den ledande mässan för äldreomsorg i Tyskland och vi har redan sett flera ordrar från nya slutkunder som ett resultat av medverkan här. 

En annan viktig marknadssatsning för oss är samarbete med influencers som på ett trovärdigt sätt berättar om våra produkter och dess fördelar i sina kanaler. Våra satsningar på TikTok och Instagram har genererat stor räckvidd med en hög ROI och vi kan se att det är många som beställer produkter efter att de tagit del av kommunikationen. 

Den 7:e juni hade vi ett av årets mest framgångsrika influencersamarbeten: Sprechwunsch, en tysk ambulanssjukvårdare med över 1,2 miljoner följare på TikTok, berättade om NOSA allergy filter i ett videoklipp. På en vecka fick klippet över 3 miljoner visningar, 300 000 likes, 3 000 kommentarer och har delats vidare över 70 000 gånger. Detta visar både hur stort intresse det finns för produkten, samt vilken fantastisk kanal sociala medier är för att nå ut till en stor målgrupp på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt.

Produktutveckling
I dagsläget har vi tre diskreta skydd med olika användningsområden, men som alla utgår från att man ska kunna andas obehindrat genom näsan:

  • Luktskydd som stänger ute dålig lukt. Används primärt inom utsatta yrken som t. ex hälso- och sjukvård, polis, ambulans och andra samhällskritiska funktioner.
  • Allergifilter som filtrerar bort partiklar såsom pollen, damm, päls och mögel – ett behovsområde som kommer att öka i takt med den ökade andelen allergiker. Här ser vi även att vår lösning kan vara ett bra alternativ för att minska de negativa bieffekterna av allergimedicin som många upplever. 
  • Filter som eliminerar 99 % av bakterier och 93 % virus. Detta är ett område som vi ser stor potential inom då pandemin drastiskt ökat viljan att skydda sig mot luftburna partiklar. Och som redan nämnt innebär det slopade munskyddskravet en helt annan möjlighet för oss. 

Utöver ovan produkter har vi två områden som vi i nuläget fokuserar på att bredda portföljen inom:

1. Luktträning: obefintlig, reducerad eller förvrängd luktförmåga är ett problem som drabbar närmare 25 % av befolkningen. Luktträning är idag en beprövad metod, men som i befintligt utförande är både primitiv och ineffektiv. En vanlig metod för luktträning är t. ex. att lukta på olika kryddburkar eller eteriska oljor flera gånger om dagen under 3-6 månader. Problemet är att de flesta inte orkar hålla på med sin luktträning så länge, vilket gör att många inte blir hjälpta. 
Vi är övertygade om att man kan korta behandlingsperioden väsentligt med en mer effektiv produkt och vi ser en lucka på marknaden för detta. 

2. Slow release av läkemedel: Slemhinnan i näsan är ett av få ställen i kroppen där man kan ta upp läkemedel direkt mot det centrala nervsystemet, dessutom utan att passera mage och lever, vilket skiljer sig från de flesta övriga distributionsmetoder av läkemedel. Intag av läkemedel via näsans slemhinnor möjliggör även ett lågt och jämnt intag av läkemedel, vilket är önskvärt i många fall för att undvika så kallade “spikes”. I nuläget genomför vi en förstudie för att definiera en bra lösning inom området. 

Övrigt
Nästa rapportsläpp sker den 18 augusti och fram till dess håller vi er givetvis uppdaterade om väsentliga händelser. 

Vi vill även passa på att önska er en underbar sommar!

No products in the cart.