Analys av FRISQ-aktien

Idag har analysbolaget Carlsquare publicerat en analys av FRISQs aktie. 

Från analysen: 

”FRISQ är ett teknologibolag som verkar inom e-hälsa. Med bolagets vårdplanstjänst, FRISQ Care, kan vården moderniseras, effektiviseras och slutligen förbättras. Bolaget har intressanta licensavtal, samar-beten och pilotprojekt. Nu kvarstår utmaningen att rulla ut mjukvaran i större skala. Risken är således hög men kan FRISQ komma in och etablera sig som en framstående aktör är uppsidan i aktien stor.”

Läs hela analysen här: https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-frisq-potential-i-digitalisering-och-unikt-patientfokus/

No products in the cart.