Den 10 mars 2023 ingick FRISQ Holding ABs (“FRISQ”) och NOSA Plugs AB (“NOSA”) aktieöverlåtelseavtal gällande NOSAs omvända förvärv av FRISQ. Detta efter att FRISQ sålt sin operativa verksamhet till Cambio Healthcare System AB (“Cambio”) i oktober 2022. Nu har parterna nått en överenskommelse gällande den andra betalningen från Cambio och beloppet har fastställts till 8,625 MSEK, vilket är i linje med beloppet och villkoren för avtalet. Betalningen ska ske inom 20 dagar.

“Det är skönt att kunna stänga transaktionen och att helt få fokusera på verksamheten igen. Den andra betalningen från Cambio stärker vår kassa ytterligare och skapar en bra grund för den fortsatta tillväxtresan”, säger Adrian Liljefors, VD på Nosa Plugs.