Brighter och FRISQ inleder ett samarbete för att bistå diabetiker

Brighter och FRISQ har inlett ett strategiskt samarbete för att bistå diabetiker vilket är en av världens stora folksjukdomar – globalt lever minst 425 miljoner människor med sjukdomen. Samarbetet möjliggör en mer kontinuerlig datadelning från patient till vården vilket skapar stora vinster för både patienten, vården och samhället.

Samarbetet kommer primärt underlätta för diabetespatienter att dela data med vården och integrera den i sin behandling. Diabetes är en av de stora folksjukdomarna och antalet drabbade ökar. I Sverige lever minst 450,000 personer med sjukdomen, med stora livsstilsanpassningar som följd. Globalt lever minst 425 miljoner människor med sjukdomen och siffran förväntas öka till över 600 miljoner till 2045. Att förbättra behandling och underlätta vardagen för diabetespatienter innebär stora vinster såväl för dessa individer som för samhället i stort.

– FRISQ är likt Brighter ett ambitiöst och innovativt bolag som ligger i framkant när det kommer till att utveckla vården, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. En mer datadriven vård och ett ökat informationsflöde mellan exempelvis vårdgivare och vårdtagare kommer krävas framöver för att vårdapparaten över huvud taget ska kunna fortsätta leverera bra vård till en rimlig kostnad. Bolagen kompletterar varandra väldigt väl och vi ser en mängd positiva synergieffekter som uppstår genom det här partnerskapet.

– Det är en nyckelstrategi för oss att arbeta med innovativa bolag som har devices inom olika områden, säger Martin Irding, FRISQ:s VD. Brighter är ett av de mest framstående bolagen när det gäller att underlätta för diabetespatienter i vardagen genom sin tjänst Actiste vilket gör det till ett högintressant bolag att samarbeta med. Målsättningen är att möjliggöra för patienten att dela data från Actiste, såsom exempelvis blodsockervärden, till sin vårdgivare som en del av en vårdplan i FRISQ Care.

No products in the cart.