Capio Äldre och Mobil Vård tecknar nya kommersiella avtal med FRISQ

Efter breddinförande av FRISQ Care på 31 enheter inom Capio Äldre och Mobil Vård tecknar de nu nya avtal med FRISQ. Avtalen gäller införande av FRISQ Care på nya enheter samt ett utökat implementerings- och supportuppdrag. Avtalen löper under 4 års tid och ordervärdet ligger på ca 1,6 MSEK med eventuella tillägg för utveckling och implementering.

Capio Äldre och Mobil Vård ingår i Capio Sverige, som är en av de största privata vårdgivarna i Sverige. Vårderbjudandet inom Capio Äldre och Mobil Vård inkluderar geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, läkarinsatser i särskilt boende för äldre (SÄBO) och akut- och jourläkarbilar. I juli 2021 valde Capio Äldre och Mobil Vård att teckna avtal om breddinförande av FRISQ Care på sina enheter. Detta efter att ha utvärderat flera system för att kunna jobba mer patientcentrerat på ett strukturerat sätt, för att skapa mer delaktighet hos patienter och öka kvaliteten på sitt arbete. FRISQ Care är idag implementerat på 31 enheter hos Capio Äldre och Mobil Vård när de nu tecknar två nya kommersiella avtal med FRISQ. De nya avtalen rör införande av FRISQ Care på 3 kognitiva enheter som framför allt arbetar med minnesutredningar vid misstänkt demens. Utöver detta ska FRISQ Care även införas på Capio Närsjukhus i Simrishamn för sluten- och öppenvård. De nya avtalen rör även kringtjänster kopplat till implementering och utveckling.
 
”Med FRISQ Care som ett digitalt stöd i vår verksamhet får personalen hjälp att veta vad som ska göras, när det ska göras och av vem. Vi har förbättrat många av våra kvalitetsparametrar och det underlättar för personalen att ha rutiner och digitala checklistor. Vår dokumentation och överrapportering går även mycket snabbare, vilket betyder att vi kan vara mer närvarande hos patienterna. Därför känns det bra att nu utvidga samarbetet och införa FRISQ Care på fler enheter”, kommenterar Thorleif Nilsen, affärsområdeschef på Capio Äldre och Mobil Vård.
 
De nya avtalen träder i kraft den 1 september 2022 och kommer att ligga som underavtal till det avtal som tecknades i juni 2021 med en löptid om fem år. De nya avtalen löper därmed till och med juni 2026.
 
Om Capio
Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige finns vi från Umeå i norr till Ystad i söder. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster, digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Kvalitet, Samhällsansvar, Innovation och Empowerment. De hjälper oss att uppfylla vårt löfte om att vara en pålitlig partner – närvarande och nytänkande.  Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé, en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i fem länder. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan – en individ i taget.  

No products in the cart.