Capio redogör på Vitalis för hur de arbetar med att möta morgondagens vårdutmaningar med nya arbetsätt stöttade av FRISQ Care

På den nyligen avslutade Vitalis-mässan i Göteborg redogjorde Capio för sitt arbete med att transformera hur vård leverereras med nya arbetssätt som stöttas av det digitala verktyget FRISQ Care. Thorleif Nilsen, Affärsområdeschef Capio Äldre och Mobil vård, säger att vården står inför stora utmaningar och att grundläggande förändringar krävs för att vården ska klara av att möta morgondagens krav från patienterna och vårdens uppdragsgivare, både ur kvalitets- och produktivitetsperspektiv. Detta kräver nya arbetsätt och moderna, digitala verktyg.

Capio Äldre och Mobil vård arbetar aktivt med digitalisering för att höja patientsäkerheten samt förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare.
 
”Andelen av befolkningen som är 80+ kommer att öka med 40%  de närmsta 8 åren och denna grupp använder redan idag cirka 50% av pengarna i sjukvårdssystemet”, säger Thorleif Nilsen, Affärsområdeschef Capio Äldre och Mobil vård. ”Enligt våra beräkningar kommer vi att behöva ta hand om 50% fler patienter med samma personalstyrka som idag vilket innebär att vi behöver hitta helt nya sätt att arbeta”, förklarade Thorleif.
 
Digitalisering med FRISQ Care möjliggör patientinvolvering, högre kvalitet samt bättre och mer effektivt användande av resurserna
Med hjälp av FRISQ Care kan Capio Äldre och mobil vård engagera patienten i sin egen vård och öka kvaliteten i vårdleveransen, bland annat genom att standardisera processer och bättre följa upp att rätt saker görs med rätt resurser. Detta innebär att både kvaliteten och produktiviteten på sikt kan öka.
 
”Vi vill standardisera våra processer för att säkerställa att vi får ut högsta möjliga kvalitet och att vi uppfyller kraven utifrån men även de högt uppsatta kraven vi ställer på oss själva”, säger Anna Manestam, Affärsutvecklare Capio Äldre och mobil vård. ”Med hjälp av FRISQ Care kan vi även öka involveringen från patienten vilket ökar livskvaliteten för patienten men även för anhöriga. Vi kan med hjälp av systemet och den data vi får in upptäcka förbättringar som kan göras och det skapar också ett högre engagemang hos personalen”, fortsätter hon.
 
Med hjälp av nya arbetssätt och FRISQ Care som digitalt stöd för kommunikation med och runt patient kan Capio dessutom skapa förutsättning för bra vård i hemmet.

”Tiden en patient ligger inne har halverats och vi måste hitta nya sätt att stötta en förbättrad kommunikationen till dem som tar över efter att en patient skrivits ut”, säger Thorleif Nilsen. ”Som ett exempel arbetar vi i Sollentuna med så kallad förstärkt utskrivning där vi följer med patienten hem och fortsätter behandling i hemmet, vilket kräver att vi har bra stöd för ett sådant arbetssätt”, fortsätter han.
 
Mindre tid på administration och mer tid för patienten 
Som en del av föreläsningen berättade Yohanna Moosavian Lööf, Sjuksköterska & kvalitetssamordnare Capio Geriatrik Sollentuna, om hur användandet av FRISQ Care fungerar i praktiken:
 
”Det pratas om att vårdpersonal idag lägger ca 30-50% av sin tid på administration. Digitaliseringen görs också för att frigöra tid. Vi journalför via FRISQ och allt kommer automatiskt in i journalsystemet vilket sparar tid. Att kunna journalföra med hjälp av paddan när man är bredvid patienten främjar personcentrerad vård och vi kan vara mer närvarande med patienten, vilket är något vi eftersträvar inom vården. Risken att man glömmer eller gör omtolkningar om det går två timmar från samtalet till journalföringen försvinner dessutom.”
 
Yohanna summerade användandet av FRISQ med orden: ”Med hjälp av FRISQ får vi hjälp med vad vi ska göra, vem som ska göra det, när vi gör det och hur vi gör det. Det blir mer patientsäkert och vi får patienter som är mer delaktiga i planeringen och uppföljningen av sin vård. Vi tror och vill att känslan av medbestämmande och delaktighet främjar patientens upplevelse av livskvalitet.”
 
Länk för att ta del av Capios hela föredrag: https://invitepeople.com/public/seminars/33423
 
”Från FRISQs sida är vi väldigt glada över att få bistå Capio i denna stora transformering och förbättring av hur vård ges till äldre och att nu 31 enheter inom Capio Äldre och mobil vård arbetar med FRISQ Care. Vi ser fram emot att få följa Capio i deras fortsatta starka tillväxt” säger Ulrika Kruse, Chief Commercial Officer på FRISQ i en kommentar.

Om Vitalis
Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts tusentals representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Under konferensen höll Capio ett föredrag som en del av det ordinarie programmet.
 
Om Capio
Capios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här – idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner – närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan – en individ i taget!

Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé – en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.

No products in the cart.