FRISQ anställer erfaren healthtech-ledare som Chief Product Officer

Potentialen att förbättra och underlätta för vården med bättre realtidssamarbete mellan vårdteam och patienter är så enorm att vi ibland missar att se hur mycket de små stegen betyder för att åstadkomma detta. Det säger Karen Ventura, som nu ansluter till FRISQ som Chief Product Officer (CPO). Karen är en erfaren verksamhetsutvecklare inom healthtech, som bland annat har varit chef för interoperabilitet på Servelec, en marknadsledare inom uppkopplade mjukvaror och tjänster för sjukvården, med ansvar för att definiera och leda produktutveckling och affärstransformation.

Karen Ventura har en bred, tvärfunktionell kompetens och en stor erfarenhet av företagstransformation. Hon har tidigare framgångsrikt drivit högprofilerade, komplexa och multidisciplinära leverans- och produktutvecklingsteam och styrt övergripande förändringsprogram i flera marknadssektorer, såsom Storbritannien, USA, Europa, Indien och Australien.
 
För att lära känna Karen lite bättre ställde vi några frågor till henne:
 
Vad får dig att vilja börja på FRISQ?
 Jag brinner för sjukvården och för att förbättra resultat för både patienter, deras anhöriga och läkare. Genom att skapa vårdplaner med ett multidisciplinärt, professionellt team och genom att ge patienten möjlighet att engagera sig i den processen är jag övertygad om att vi kan förändra hur vård levereras. Eftersom FRISQs lösning erbjuder just detta är jag väldigt exalterad över att få blir en del av detta team.
 
Vilka är de främsta utmaningarna inom vården som du vill vara med och lösa?
 Vi har många inspirerande människor som dagligen arbetar inom sjukvården med att rädda liv men det är komplicerat att integrera vården eftersom systemet består av många aktörer och rörliga delar. Den positiva effekten som skulle genereras om vårdgivare och patienter kunde arbeta tillsammans över vårdmiljöer, på ett digitalt sätt och i realtid, är enorm, men att förändra systemet kan kännas som en skrämmande stor utmaning. Ofta drivs man av att förändra i stor skala, men jag är övertygad om att man kan göra förändringar i små steg för att vårdgivare och patienter ska bli bekanta med nya sätt att hantera den dagliga vården. Jag skulle verkligen älska att se vårdgivare och patienter samarbeta och tillsammans engagera sig och komma fram till hur vården ska levereras så att alla får det de behöver, med sömlösa övergångar mellan vårdmiljöer.
 
Betydelsefull innovation kan, tillsammans med små steg som är helt fokuserade på resultat, revolutionera hur vården levereras inom hälso- och sjukvården. Social omsorg är en större del av samtalet idag och det är även viktigt när det kommer till vårdplaner – vårdplaner är inte alltid helt kliniska och det får vi inte glömma!
 
Vilken tidigare erfarenhet tar du med dig som ny CPO?
Jag har arbetat inom hälso- och sjukvårdsbranschen nu i över 10 år och jag har haft turen att arbeta i företag inom de flesta vårdmiljöerna. På EMIS Health täckte vi primärvård, folkhälsa och vissa akuta miljöer och på Servelec arbetade vi med folkhälsa, barnhälsa, mental hälsa, socialvård och utbildning.
 
I mina tidigare roller har jag levererat produkter internationellt, nationellt och även uppfyllt lokala agendor i specifika regioner. För vissa produkter finns det ingen "one size fits all" eftersom patientpopulationen i olika regioner har olika behov, vilket innebär att vi måste vara flexibla.
 
Jag gillar att få saker gjorda och menar att med ett agilt tillvägagångssätt kan vi leverera produkter som förbättras löpande och ger feedback tidigt och ofta från användarna. Jag tror starkt på kund- och patientengagemang för att forma lösningar; vi har inte alla svar själva och behöver därför involvera slutanvändaren i produktutvecklingscykeln.
 
Jag ser fram emot att komma in i allt och lyssna på produktteamet för att säkerställa att vi har en relevant roadmap och handlingsplan för att kunna leverera de lösningar som samhället, vårdgivarna och patienterna så väl behöver.
 
Vilken är din bästa personliga vårdupplevelse?
 För två år sedan opererade jag mig och jag är så lyckligt lottad som har blivit omhändertagen av NHS (sjukvårdsystemet i UK) och de inspirerande människorna som arbetar där och ger allt varje dag. Vården jag fick var första klass. Att vara på sjukhus är stressande och NHS-personalen gör verkligen ett strålande jobb.
 
Integration och förbättrad interoperabilitet skulle göra det briljanta jobb sjukvårdspersonalen gör lättare!

No products in the cart.