FRISQ Care börjar användas hos vårdbolaget TioHundra inom Region Stockholm

Vårdbolaget TioHundra AB blir den första offentliga vårdgivaren i Region Stockholm att börja använda FRISQ Care.

Tjänsten kommer att användas som en del av ett projekt med syfte att förbättra vården för kroniskt sjuka patienter i primärvården. Projektet inkluderar användning av FRISQ Care för vårdpersonal och patienter på en vårdcentral, integrerat mot Region Stockholms journalsystem, TakeCare.
 
FRISQ Care används sedan tidigare bland annat hos ett flertal privata vårdgivare i Region Stockholm och inom den offentliga sjukvården i Västra Götalandsregionen.
 
TioHundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. TioHundras modell för regional vård och kommunal omsorg inom samma organisation är uppmärksammad som ett innovativt sätt att koordinera vården runt patienten och adressera sjukvårdens demografiska utmaningar.

No products in the cart.