Frisq: FRISQ Care lanseras i rehabiliteringsyfte av vanlig cancerform

FRISQ Care kommer att användas i samarbete med Professor Anna Martling vid Karolinska Institutet (KI) för att studera nya metoder som syftar till att förbättra rehabiliteringen av patienter med kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer).

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste orsaken till dödlig cancer, med över 6000 nya diagnostiserade fall i Sverige årligen. Efter behandling av sjukdomen följer en rehabiliteringsprocess, under vilken FRISQ Care inom ramen för en studie kommer att erbjudas till utvalda patienter.
Detta för att skapa möjlighet till stöd i rehabiliteringen, kontinuerlig utvärdering av nya behandlingsmetoder och för att förmedla information mellan forskare och patienter.
Anna Martling belönades tidigare i år med Tarmcancerpriset för sin forskning som har bidragit till omvälvande förändringar i behandlingen av kolorektalcancer både nationellt och internationellt.
"Vi är stolta över att Anna Martling och KI har valt att samarbete med FRISQ Care inom detta forskningsprojekt. Vi tror att verktyget även kommer kunna minska tröskeln mellan spjutspetsforskning och ordinarie vård. Idag tar det lång tid innan innovationer når ut överallt, men genom FRISQ Care kommer det bli betydligt lättare att sprida "best practice" och jämlik vård mellan verksamheter", säger Martin Irding VD på FRISQ.
FRISQ Care kommer inom ramen för projektet att fungera som verktyg för att kommunicera med, och stötta patienter under pågående rehabilitering – och därmed användas av både vårdpersonal och patienter.

No products in the cart.