Frisq: FRISQ och Apoteksgruppen samarbetar vidare i pilot

Apoteksgruppen och FRISQ har genomfört en förstudie om hur apotek på ett strukturerat sätt kan ge stöd och följa upp läkemedelsanvändning och riskfaktorer hos KOL-patienter. Arbetet har landat i ett avtal om en pilotsatsning där en kostnadsfri tjänst ska erbjudas KOL-patienter.

Syftet med tjänsten är att stärka KOL-patienterna genom ökad kunskap om sin behandling, säkra rätt inhalationsteknik och ge stöd och tips för bättre läkemedelsbehandling och för att minska riskfaktorer. Studier visar att många KOL-patienter använder fel inhalationsteknik och riskerar sjukhusvistelse. Här kan apoteken bidra mer och vara en tydligare partner i vårdkedjan.

Tjänsten piloteras på tre apotek och omfattar både rådgivande möten med farmaceut och aktiviteter och tips via appen Frisq Care.  

No products in the cart.