Frisq: FRISQ:s årsredovisning för 2018 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. 
Årsredovisningen är författad på svenska.

Årsredovisningen kan på begäran erhållas per post – Vänligen kontakta FRISQ per telefon 08-120 131 21 alternativt e-post info@frisq.se.

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se.

För ytterligare information, vänligen besök bolagets hemsida eller kontakta:
Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se 

No products in the cart.