Frisq: FRISQs årsredovisning för 2019 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.

Årsredovisningen kan också på begäran erhållas per post – vänligen kontakta FRISQ per telefon 08-120 131 21 alternativt e-post info@frisq.se.

No products in the cart.